Kursens mål

Kursen syftar till att ge deltagarna kompetens att utföra reläskyddsprovning för idrifttagningsaktiviteter. De praktiska aktiviteterna kommer att utföras med hjälp av digitala tvillingskyddsreläer och digitala tvillingtestuppsättningar. De förvärvade kompetenserna kommer att användas för slutliga testaktiviteter med fysiska tvillingar och fysiska testuppsättningar.​

Innehåll i kurs

  • Förståelse av olika typer av reläskyddstestning.
  • Komplexitet av idriftagningstester.
  • Stöd av IEC-standard.
  • Användning av flera utrustningar och verktyg vid testning.
  • Kompetens inom att läsa och felsöka med COMTRADE-fil.
  • Förståelse av digital tvilling-teknik för relä och relätestutrustningar: virtuell testning.
  • Återanvändning av data från virtuella tester för fysiska tester.