Logo

Digital tvillingutbildning revolutionerar reläskyddsbranschen

Niclas Wetterstrand

STF Ingenjörsutbildning har i många år erbjudit både grund- och fördjupningskurser inom reläskydd och felbortkopplingssystem. För att fortsatt ligga i framkant har STF, tillsammans med Megger och Siemens, utvecklat kursen Reläskydd III – Idrifttagning av reläskydd med digital tvilling. Niclas Wetterstrand, affärsutvecklare på Megger, är stolt över att vara en del av arbetet med att utbilda för en säkrare bransch.​

Vad är din roll på Megger?

– Jag arbetar med affärsutveckling med inriktning mot själva skyddskedjan inom elkraft. Min roll som affärsutvecklare innebär att förstå Meggers möjligheter kombinerat med kundernas behov och pussla ihop de insikterna. Jag lyssnar i kundernas problem för att sedan finna bra lösningar. Finns det inga tekniska lösningar i nuläget ser jag det som en möjlighet för att ta fram en produkt eller applikation som passar både segmentet och kunderna. Man kan säga att jag är länken mellan marknaden och fabrikerna. Megger har ett antal fabriker runt om i världen som utvecklar och producerar olika utrustningar. Jag ansvarar för sortimentet från tre fabriker som finns i Danderyd, Dallas och Dover.

Berätta kort om Megger som företag, vad erbjuder ni?

– Vi är ett globalt företag som är representerade i över 100 länder. Megger utvecklar och tillverkar test- och diagnostikinstrument framför allt riktat mot el. Vårt unika erbjudande innebär att vi erbjuder instrument som kan vara till hjälp hela vägen från generering och produktion fram till konsumenten. Megger är för övrigt i grunden ett engelskt bolag och vårt huvudkontor ligger i Dover.

Vad har du för koppling till STF sedan tidigare?

– STF är kända i branschen och runt om i Sverige för att ha bra yrkesutbildningar för branschfolk inom både el och industri. Jag har känt till sedan länge och Megger har även haft medarbetare som tidigare varit föreläsare hos STF.

Vad tycker du gör kursen Reläskydd III unik?

– Att deltagarna får mycket praktik som de direkt kan väva ihop med teorin. Tidigare kurser inom reläskydd är framför allt teoretiska med mycket beräkningar och så vidare. I den här kursen får de en unik möjlighet att omsätta teorin i praktiken. Något som är möjligt är först nu tack vare att de kan arbeta med digitala tvillingar.

Niclas förtydligar:

– Varje deltagare får arbeta i sitt eget system och i sin egen takt. Förut hade enda sättet varit att ha ett mycket stort antal testutrustningar och ett ännu större antal reläskydd att testa på, vilket hade varit jättedyrt och i princip praktiskt omöjligt. Men nu kan deltagarna testa sig fram genom en digital exakt klon. På så sätt kan vi erbjuda en möjlighet att se hur reläskydden och testutrustningen påverkas i realtid, utan risk för personskador eller riskera att köra sönder något skydd eller utrustning.

Varför behövs den här utbildningen på marknaden?

– Vi arbetar i riskfyllda arbetsmiljöer och därför är det mycket viktigt att ha tränad personal ute i fält. Med den generationsväxling som sker i branschen är det en utmaning. Om man ser tillbaka några decennier arbetade man med ett lärlingssystem där yngre förmågor kunde lära sig från de mer erfarna, för att sedan ta över själva. Idag finns inte den möjligheten på samma sätt. Därför är det viktigt att ha möjlighet att utbilda sig och testa sig fram i en miljö där konsekvenserna inte är farliga.

Niclas avrundar med att tillägga:

– Reläskydd III är en kurs som bidrar till mer tränad och trygg personlig ute på fältet, personlig säkerhet är också viktig att betona! Utöver det sparar man pengar genom att kunna testa sig fram till rätt lösning utan att riskera att köra sönder något medan man provar sig fram.


Reläskydd III – Idrifttagning av reläskydd med digital tvilling ger deltagarna god kompetens vad gäller att utföra reläskyddsprovning för idrifttagningsaktiviteter. Kursen riktar sig till både praktiker och teoretiker, med extramomentet att det finns en digital tvilling på en station där deltagarna kan se samspelet mellan den digitala tvillingen och stationen.

Föreläsare är Andrea Bonetti, senior specialist inom kraftsystemskydd och IEC 61850 på Megger tillsammans med Micael Noris, försäljningsingenjör på Siemens.

Till toppen