Logo

Reläskydd III – kursen som kombinerar samtiden med framtiden

Vi är alla med och skapar vår egen (digitala) historia, samtidigt som vi önskar påverka såväl vår samtid som vår framtid. Det kan exempelvis vara genom appar, AI/AR-lösningar – eller digitala tvillingar! Vi kanske inte är på ett digital tvilling-plan på den mänskliga nivån ännu, men inom flera industrier och branscher är det redan verklighet.

Efterfrågat nytillskott i reläskyddsfamiljen

På STF Ingenjörsutbildning arbetar vi för att alltid ha ett uppdaterat och dagsaktuellt utbud med olika fördjupningsnivåer. Det möjliggörs genom ett kontinuerligt arbete med erkända branschföreträdare. Sedan tidigare erbjuder vi kurserna Reläskydd för driftpersonal, Reläskydd I Grundkurs och Reläskydd II – Komplettering till grundkursen. Det senaste tillskottet i reläskyddsfamiljen är Reläskydd III – Idrifttagning av reläskydd med digital tvilling.

– Vi har märkt en hög efterfrågan på ytterligare fördjupning. Tidigare har vi erbjudit en Reläskydd III-kurs, men nu har vi uppdaterat den tillsammans med erkända branschföreträdare med ett annat upplägg för att vidareutveckla både oss och branschen ännu mer, säger Frida Palmgren, vd för STF Ingenjörsutbildning och BFAB.

Vilka är kursen utformad för?

– Kursen riktar sig till både praktiker och teoretiker med extramomentet att vi kommer ha en digital tvilling på en station där man kan se samspelet mellan den digitala tvillingen och stationen. Dokumentationen är på engelska och vi märker av en bred efterfrågan inom branschen och ser stora möjligheter att utbilda internationellt framöver.

Vad får deltagarna lära sig i den uppdaterade kursen?

– Deltagarna får god kompetens vad gäller att utföra reläskyddsprovning för idrifttagningsaktiviteter. De kommer även få kunskaper om aktuell och erkänd IEC-testmetod. Deltagarnas nya kunskaper kommer sedan att användas för att i slutet av kursen genomföra testaktiviteter med fysiska tvillingar och testuppsättningar.​

Vad är fördelarna med digitala tvillingar?

– Underhållet av en anläggning effektiviseras markant då den digitala tvillingen kan säga till när det är dags för specifika åtgärder. Det resulterar både i sänkta kostnader och ett mer hållbart arbetssätt. Med hjälp av en digital tvilling kan man se den direkta effekten utifrån hur förutsättningarna ändras. Med de kunskaperna kan man sedan optimera det verkliga objektet.

Vilka föreläser på kursen?

– Vi har förmånen att erbjuda deltagarna att lyssna till två av de främsta inom sina expertområden. Andrea Bonetti är civilingenjör inom elektroteknik på Megger Sweden AB med lång erfarenhet inom reläskyddsapplikationer och IEC 61850. Micael Noris från Siemens har gedigen bakgrund från den elektriska tillverkningsindustrin och är expert på relä-applikationer.

Varför ska man gå Reläskydd III?

– STF har en lång historik och erfarenhet av att utbilda inom reläskydd. Samtidigt har vi även goda rutiner vad gäller att bygga en mängd av utbildningar inom andra relaterade områden från grunden till fördjupningskurser. Reläskydd III är en unik utbildning som vi tagit fram i samarbete med Megger, som står för den digitala tvilling-testutrustningen, och Siemens, som står för den digitala tvilling-tjänsten. Den digitala tvillingtekniken vid tillämpning av skyddsreläer är en banbrytande teknik. Det är därmed naturligt för STF att följa den även i tillämpningen av lärandet.


Vill du veta mer? Kontakta utbildningsansvarig el och industri Andreas Carlsson på 076-540 07 78 alternativt andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen