Logo

Reläskydd för driftpersonal

2 kursdagar

Här får du kunskap om reläskyddens funktioner och vikten av att tolka indikeringar av olika signaler. Om rapportering och agerande sker på rätt sätt kan driften snabbare återställas till normalläge. Dessutom minskar risken för person- och egendomsskador. Kursen ger en bra bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning 10-50kV.

Innehåll i kurs

 • Funktionsprinciper
 • Vakter och övervakning
 • Strömtransformatorer
 • Spänningstransformatorer
 • Jordfelsskydd
 • Överströmsskydd, kortslutningseffekter
 • Relärapporter
 • Reläskyddens signaler
 • Transformatorns skydd
 • Nollpunktsutrustningen
 • Intermittenta jordfel
 • Numeriska reläskydd
 • Exempel på felsökning 10 kV linje
 • Driftövervakningssystem

Kursens mål

Att driftpersonalen ska få en grundläggande syn på reläskyddens funktioner i en anläggning och hur viktigt det är att tolka indikeringar av olika signaler.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning

Funktionsprinciper

Vakter och övervakning


Strömtransformatorer – spänningstransformatorer
- Omsättningar

Jordfelsskydd
- Myndigheternas krav
- Nollpunktsspänning
- Summaströmkoppling
- Kabelströmstransformatorer

Överströmsskydd, kortslutningseffekter
- Myndigheternas krav
- Två- och trefasskydd
- Fin- och grovsteg

Överströmsskydd (forts.)

Relärapporter

Dag 2

Reläskyddens signaler
- Beskrivning och genomgång av de olika signalerna från en stations reläskydd
- Hårdtrådade signaler/reläskyddskommunikation

Reläskyddens signaler (forts.)

Transformatorns skydd
- Här utgår vi från transformatorns vakter och skydd och går igenom vilka olika fel som kan förekomma på en transformator

Nollpunktsutrustningen
- Utrustningens uppbyggnad och uppgift, olika funktionsprinciper och mätmetoder
- Avstämning av nollpunktsreaktorn

Intermittenta jordfel

- Varför löser NUS?
- Vad är ett intermittent jordfel?
- Skydd som mäter in intermittenta jordfel

Numeriska reläskydd
- Vad har dagens reläskydd för svagheter?
- Underhållsbehov?
- Reparation?
 
Exempel på felsökning 10kV-linje


Hjälpmedel för fellokalisering 10kV-linje, 
till exempel hjälp av felindikatorer
 
Driftövervakningssystem

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Almér
Bo Almér Protrol

Systemingenjör, kontroll- och skyddsapplikationer inom kraft- och automationsteknik. Bo har mångårig erfarenhet av anläggningar inom energisektorn, med fokus på relä och kontrollanläggningar.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som deltar och ansvarar för åtgärder i samband med driftstörningar och andra kopplingar både från driftcentraler och i fält.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Till toppen