Logo

Vi välkomnar Florin Stelea som ny föreläsare hos STF!

Vi är stolta över att välkomna Florin Stelea, konsult och elkraftsingenjör, med över 30 års samlad branscherfarenhet, som föreläsare till våra utbildningar inom reläskydd!

Florin Stelea

Vad har du för bakgrund?

–  Jag utbildade mig till civilingenjör inom elektroteknik i Rumänien. Efter det arbetade jag globalt på ABB i många år, bl.a. i Rumänien, Schweiz och Tyskland. 2007 landade jag i Sverige via ABB. Därefter har jag haft en bredd av konsultuppdrag för större bolag som Pöyry och Sweco. Idag är jag konsult på DNV och föreläsare inom reläskydd, samt utvecklare av kursmaterial. Tidigare har jag även varit föreläsare för ABB:s kurs för generatorskydd och Dessutom driver jag ett forum för standardisering och integrering av IEC 61850 i stationernas kontrollanläggning.

Varför ska man anmäla sig till utbildningarna inom reläskydd?

– Utbildningarna ger ett brett perspektiv vad gäller reläskyddsapplikationer för kraftsystem. Deltagarna får en balanserad kunskap och bland annat en ökad förståelse för utformning av felbortkopplingssystem, selektivplaner och själva relässkyddsapplikationerna. På så sätt skapas effektivt mervärde genom den holistiska bilden av felbortkopplingens grundläggande principer.

Hur kan arbetsmiljön förbättras efter genomgången kurs?

– Efteråt har deltagarna djupare kunskap inom flera viktiga områden kopplat till reläskydd. Kurserna bidrar också med kompletterande kunskap som inte alla har med sig från tidigare utbildningar i yrkeslivet. Detta sammantaget ger ökad trygghet och bättre förståelse för den problematik som kan uppkomma vid felbortkoppling, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar att hantera arbetsuppgifterna.


Ett väl genomtänkt felbortkopplingssystem och en fungerande selektivplan för anläggningen kommer att få en allt större betydelse för leveranssäkerheten av el till vårt samhälle i framtiden. STF erbjuder ett brett utbud av kurser inom reläskydd och felbortkopplingssystem, från introduktionskurs till fördjupande kurser, som ett led i att säkra kompetensen inom dessa områden i branschen.

Till toppen