Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagare ha förståelse för utformning av felbortkopplingssystem samt principer och metodik för reläskyddsinställning. Deltagare skall även ha färdighet för kortslutnings- och jordfelsberäkningar samt kunskaper i kravbild på felbortkoppling. 

Innehåll i kurs

  • Kravbild för felbortkoppling
  • Riskvärdering
  • Beräkningar av kortslutning och jordfel
  • Systemjordning
  • Skyddsutformning med fokus på lokalnät
  • Grundläggande beskrivning av reläskydd
  • Principer för olika parameterinställningar av reläskydd
  • Val av andra inställningsparametrar
  • Gruppövningar- Flertal beräkningsövningar i grupp, t.ex jordfelsberäkning och framtagning av en enkel selektivplan.