Kursens mål

Kursen ger dig kunskap om felströmsberäkningar. Du får även lära dig att upprätta en selektivplan för såväl kortslutningsskydd som jordfelsskydd.

Innehåll i kurs

  • Skyddsfilosofi
  • Felströmsberäkning
  • Principer för selektivplaner
  • Kortslutningsskydd
  • Jordfelsskydd

 

Selektivplan kommer att upprättas för ett realistiskt distributionsnät.

 

OBS! Kursen innehåller ett Excel-program för selektivplaner. Därför behöver du ta med dig egen dator att arbeta på.