Logo

Lika lätt att räkna rätt i hybridklassrummet

Jimmy Vylund

STF Ingenjörsutbildning är ett av många bolag inom utbildningsbranschen som snabbt utvecklat det digitala utbildningserbjudandet. Nya förutsättningar och beteenden har världen runt medfört nya utmaningar för både utbildningsarrangörer, deltagare och föreläsare. En av dem är Jimmy Vylund som föreläser på utbildningen Selektivplaner – för elanläggningsskydd. Han var själv fundersam kring hur utbildningen skulle fungera och tas emot i ett hybridformat.  Idag är han glad över att han testade. Det var några utmaningar på vägen – men Jimmy konstaterar att slutresultatet blev riktigt lyckat! 

Viktigt med planering för att säkerställa dialog och interaktion

När världen stängdes ner för fysiska möten ställde STF Ingenjörsutbildning snabbt om och anpassade erbjudandet utifrån de nya förutsättningarna. Jimmy Vylund, avdelningschef på Göteborg Energi Nät AB, är en av de föreläsare som varit med när STF Ingenjörsutbildning vidareutvecklat utbildningskoncepteten. 

 – För min del var det inte så svårt att ställa om själva föreläsandet till en hybridutbildning i selektivplaner. Den stora utmaningen var att utbildningen till stor del består av olika praktiska räkneövningar. Internt planerade vi därför noggrant hur vi skulle lösa den delen som innehåller mycket dialog och interaktion, berättar Jimmy. 

När deltagarna utför de olika beräkningarna brukar de ha en ständigt pågående dialog kring beräkningarna med både Jimmy och varandra.   

 – Jag funderade därför en del kring hur man kunde behålla spontaniteten och interagerandet i ett digitalt format och fortfarande ge deltagarna en riktigt bra utbildningsupplevelse.

Flexibelt och enkelt att delta 

Vid en hybridutbildning kan deltagarna välja om de vill delta digitalt eller på plats i ett fysiskt klassrum. För att behålla den viktiga interaktionen delade Jimmy in deltagarna i två grupper. Deltagarna i det fysiska klassrummet blev en arbetsgrupp och de som deltog digitalt blev en grupp. Jimmy kunde sedan ”gå mellan klassrummen” genom att en dator ställdes utanför det fysiska klassrummet när arbetsgrupperna skulle ha diskussioner på olika håll, för att senare diskutera sina slutsatser i hybridklassrummet. 

Jimmy menar att fördelarna med hybridklassrum är att det blir lättare att delta. Framför allt på den typen av utbildningar som är uppdelade i kortare utbildningsblock, då man spar in restiden. Däremot upplever han att man inte får samma spontana dialog som i det fysiska klassrummet. Men han tror att bara man har en dialog med deltagarna om de delarna, så att de har rätt förväntansbild av leveransen, så är det inget problem. 

 – Vi bokade en rymlig utbildningslokal med professionell produktionsutrustning. Via en stor skärm i lokalen kunde jag och de deltagare som vara på plats se de som var med digitalt. En kameraman filmade och följde mig följde mig när jag rörde mig i rummet. T.ex. zoomade han in när jag ritade på tavlan. Det medförde att det blev en mer levande upplevelse även för de som deltog digitalt och att de enkelt kunde ta del av all information. 

Överraskande positivt med hybridutbildning

Det här var första gången som STF Ingenjörsutbildning arrangerade utbildningen Selektivplaner i hybridformat och med det följde en del utmaningar på vägen. 

– Jag var väldigt öppen med deltagarna att vi inte hade testat det här utbildningsformatet för den här utbildningen tidigare. Vi improviserade en del och det är klart att det blev något tillfälligt teknikstrul. Men det hör väl till premiärprocessen och ordnade sig snabbt.  

Baserat på utbildningens utvärderingar konstaterar Jimmy glatt att utfallet blev lyckat och att deltagarna var mycket positiva.  

– Jag ser fram emot att vidareutveckla och förfina konceptet ytterligare inför nästa utbildningstillfälle. Det ska verkligen bli roligt att träffa nya deltagare och genomföra en hybridutbildning igen. Vi har verkligen lärt oss på vägen och vet hur vi ska göra det ännu bättre. Om du tvekar att delta på en hybridkurs vill jag verkligen uppmuntra till att våga testa konceptet!


Här kan du läsa mer om utbildningen Selektivplaner – för elanläggningsskydd.

Till toppen