Kursens mål

Att du med hjälp av SEK HB 421 ska kunna dimensionera kablar och skydd enligt Elinstallationsreglerna, när det gäller belastningsförmåga, skydd mot överlast och kortslutning samt skydd mot elchock.

Innehåll i kurs

  • Belastningsförmåga
  • Installationsmetod
  • Belastade ledare
  • Skydd mot överlastström
  • Överlastskydd
  • Dimensionering enligt SS 4364000
  • Anslutningssladdar
  • Skydd
  • Servis-, huvud-, och gruppledningar