Logo

Reservkraft - projektering

2 kursdagar

Lär dig hur du på bästa sätt projekterar reservkraft! Kursen behandlar alla delsystem i en reservkraftanläggning. Du får bland annat kunskap om vilka krav du kan ställa på utrustningen och vilka konsekvenser det har. Vidare går vi igenom effektdefinitioner och hur du säkerställer att utvärdering sker på ett korrekt sätt vid upphandlingar. Efter kursen kan du effektivt projektera och kravställa reservkraft för att anläggningen ska nå optimal funktion.

Innehåll i kurs

• Princip för reservkraft
• Ekonomi – vad kostar reservkraft, investering och underhåll?
• Val av drivmotor och principer
• Val av generator och principer
• Hur påverkar olika laster?
• Miljöaspekter
• Bränsle och tanksystem
• Ventilations- och avgassystem
• Regelverk inklusive urval ur standarder och föreskrifter
• Drift och underhåll

Kursens mål

är att du ska veta vilka krav du kan, ska och bör ställa på din reservkraftanläggning. Du lär dig även hur du bäst kan projektera reservkraft samt vilka standarder, föreskrifter och egenskaper som styr dimensionering.Efter kursen ska du veta; vilka krav du ska, kan och bör ställa på din reservkraftsanläggning. Hur du bäst kan projektera reservkraft och vilka standarder, föreskrifter och egenskaper det är som styr dimensionering.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Hans Nordin
Hans Nordin Ulriha

Hans arbetar som ansvarig för elkonstruktion och EMC. Hans har även erfarenhet av svaga nät genom sin bakgrund inom reservkraft.

Jan Svedbo
Jan Svedbo

Jan har närmare 45 års erfarenhet av förbrännings- och dieselmotorer. Han har bland annat arbetat som produkt- och försäljningschef för Caterpillar Marin & Industrimotorer och Cummins Diesel UK.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

dig som arbetar med eller deltar i projektering och upphandling av reservkraftanläggningar i rollen som projektledare, ingenjör, konsult eller inköpare. Kursen vänder sig även till dig som är driftchef, drifttekniker eller underhållspersonal och som ansvarar för eller handhar dieseldrivna generatoraggregat.

Förkunskaper

Kursdeltagare bör ha grundläggande kunskaper om ellära. Det är en fördel med en viss erfarenhet av generatoraggregat.

Till toppen