Kursens mål

Kursen ger dig en introduktion till regelverkets struktur. Under utbildningen får du möjlighet att skaffa den kunskap och de verktyg du behöver i ditt arbete inom Bas-P och Bas-U. Du får ökad kunskap om byggarbetsmiljö, roller, ansvar, riskhantering och arbetsplatsens utformning.

Det finns även ett avsnitt i kursen om rättsfall som gäller byggherrar, samordningsansvariga, projektörer och Bas-U.

Innehåll i kurs

 • Regler om byggarbetsmiljöansvar; varför vi har dem, vad innebär de och hur hanteras de
 • Byggarbetsmiljösamordning för skedena -P, -U samt även bruksskedet. 
 • Aktörerna, inklusive Bas-P och Bas-U och deras ansvar
 • Gränssnitt mot andra arbetsmiljöansvar
 • Arbetsmiljöplanen AMP
 • Arbetsuppgifter för Bas-P
 • Vem är Bas-U?
 • Arbetsuppgifter för Bas-U
 • Delegering, verktyg att arbeta med och upphandling
 • Intressanta rättsfall
 • Frivilligt skriftligt flervalsprov med möjlighet att få diplom vid godkänt prov