Logo

Diplomerad Byggprojektledare

10 kursdagar

En kvalificerad utbildning som är anpassad till din roll som projektledare i ett byggprojekt och därför unik i sitt slag. Vare sig du arbetar i små eller stora projekt så får du lära dig metoder och verktyg för att driva dina projekt effektivt. Efter kursen har du koll på hela processen. Du blir säkrare i ditt sätt att leda och får ett nätverk som du kan ha nytta av länge.

Att leda och kommunicera på rätt sätt är en viktig framgångsfaktor när du ska styra gruppen och projektet och skapar dessutom goda relationer till alla intressenter. Du lär dig också att samordna och förvalta dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål. En duktig projektledare gör stor skillnad; ekonomiskt, kvalitetsmässigt och mer effektivt!

Vi har samlat ledande föreläsare, verksamma inom sina respektive områden för att skapa en unik utbildning för framtidens byggprojektledare.

Innehåll i kurs

Vi startar projektet

 • Tidiga skeden
 • Översikt av standardavtal och upphandling
 • Beställarens ekonomi

Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt

 • Ledarskap – teambuilding
 • Ledarskap – personlig utveckling

Riskhantering och projektledning i vardagen

 • Riskanalys
 • Projektledarens roll

Projektledning i vardagen - från teori till praktik

 • Projektledning i vardagen
 • Roll och process

Kommunikation – ditt viktigast verktyg

 • Kommunikationsplanering i projekt
 • Att leda projektkulturen
 • Förhandlingar i samhällsbyggandet

Kursens mål

 • Lära dig metoder och verktyg för att driva dina projekt effektivt och med självinsikt.
 • Lära dig möta de krav och förväntningar som ställs på dig och du får med dig "recept" på hur du implementerar dina idéer föratt nå utsatta mål för att bli en framgångsrik projektledare.
 • Att du ska kunna leda och kommunicera på rätt sätt, vilket är en viktig framgångsfaktor när du ska styra gruppen och projektet. Skapar dessutom goda relationer till alla intressenter.
 • Du lär dig att samordna och förvalta dina resurser för att uppnå tidsplaner, ekonomiska mål och kvalitetsmål.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Ia Odell Balkeståhl
Ia Odell Balkeståhl Projektledare, Bällstaudde Projektutveckling

"Det var en fantastisk kurs som gett mig rätt kompetens i mitt arbete som projektledare."

Erika Eriksson
Erika Eriksson Projektledare, Familjebostäder

”Utbildningen upplevs som mycket givande och många olika verktyg att fånga in i sitt dagliga arbete. Utbildningen fångar in viktiga skeden ur ett projekt med ett projektledarperspektiv kopplat till byggprocessen.” ​

Föreläsare

Fredrik Brunnberg
Fredrik Brunnberg Allmännabostad i Sverige AB

Fredrik har 20 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Fredrik har som Affärsutvecklingschef byggt upp D. Carnegie & Co renoveringsprocess med 1253 styckevis lägenhetsrenoveringar under 2016. Tidigare har han haft ett fastighetsbolag som förvärvade och byggde om industri och kontorsfastigheter till premiumbostäder. Idag är Fredrik VD på Allmännabostad i Sverige. 

Göran Cars
Göran Cars Kungliga Tekniska Högskolan

Göran är professor i samhällsplanering på KTH. Han är dessutom huvudansvarig för den planerade stadsomvandlingen av Kiruna, ett unikt projekt där en hel stad ska flyttas.

Max Rapp Ricciardi
Max Rapp Ricciardi filosofie doktor i organisationspsykologi

Max har stor erfarenhet av att arbeta med professionella projektledare och projektmedarbetare i byggbranschen. Han är en uppskattad föreläsare vars samarbete med BFAB sträcker sig många år tillbaka.

Jeanette Reuterskiöld
Jeanette Reuterskiöld WSP Management

Jeanette brinner för rörinstallationer och föreläser här om projekteringsprocessen. Hon har bland annat fått pris som Årets unga chef 2009 och Årets framtida ledare på Business Arena 2010. Jeanette arbetar som affärsområdeschef på WSP Management.

Henrik Szentes
Henrik Szentes STRABILITY

Henrik är företagare och forskare fokuserad på projektorganisationer. Henrik är civilingenjör från Chalmers (Väg och vatten) och efter drygt 15 år i olika ledarroller startade han eget konsultbolag inriktat mot riskhantering och projektstyrning. Samtidigt påbörjades doktorandstudier på Luleå Tekniska Universitet på halvtid, och 2016 försvarade Henrik sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade spänningar och paradoxer i stora byggprojekt. Henrik är idag en uppskattad föreläsare, moderator och rådgivare.

Linus Malm
Linus Malm Tyréns

Linus arbetar idag som avdelningschef på Tyréns avdelning ”BIM Strategi & Samordning”. Han har sedan 2007 varit med och drivit framåt utvecklingen inom BIM på Tyréns gällande BIM-samordning, BIM-strategiska tjänster, BIM i förvaltning, datasamordning och mer därtill. Med återkommande kunder som Akademiska Hus, Trafikverket, SISAB, Skanska och Peab m.fl. har Linus under åren byggt upp en gedigen erfarenhet inom området.

Lars Tapper
Lars Tapper HABEO Konsult

Lars är certifierad projektledare PMP och har bl a arbetat som projektchef på Nya Karolinska och på Ersta diakonisällskap. Han är en uppskattad och erfaren föreläsare.

Program

Block 1 - Vi startar projektet

Det inledande blocket ger dig en introduktion till kursen och rollen som projektledare. Här har du och övriga kursdeltagare också möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera era förväntningar på kursen och projektledarrollen.

Block 2 - Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt

I block 2 fördjupar vi oss i ledarskapets roll och ut maningar. Att leda byggprojekt innebär att man tar på sig en krävande och utmanande roll. I byggprojektet måste ett antal olika intressenter hanteras, vars intressen många gånger skiljer sig åt. Det kan leda till många utmanande konfliktsituationer. Enligt den moderna synen på projektledning bygger framgång på självinsikt och goda relationer med omvärlden.

Block 3 - Mål, kvalitet och riskhantering

Ibland kan projektledaren även fungera som projekteringsledare. I block 3 riktar vi fokus mot projekteringsprocessen och reder ut vad projekteringsledarens uppgifter innefattar. Du får även lära dig att riskidentifiera, analysera, åtgärda och följa upp.

Block 4 - Styrning av tid och ekonomi i projektet

I block 4 går vi igenom de förutsättningar som du i din roll som projektledare fått och hur du bäst förvaltar dem för att komma i mål. Det gäller såväl tidsmässigt som kvalitetsmässigt. Förseningar och fördyringar kan faktiskt bero på orealistiska uppskattningar och beräkningar. Som byggprojektledare måste du kunna väga värde mot nytta. Med ekonomistyrning får du inte bara god kontroll över ekonomin. Du kan också snabbt sätta in rätt åtgärder för att styra projektet mot målet.

Under blockets första kväll bjuder vi in deltagarnas chefer till en inspirationsföreläsning som efterföljs av en gemensam diskussion om hur man i företaget bäst tar tillvara på deltagarnas nyvunna kunskaper efter utbildningens slut. Kvällen avslutas sedan med en gemensam middag.

Block 5 - Kommunikation och IT-system – dina viktigaste verktyg

I det sista blocket får du öva på din personliga kommunikation och även lära dig kommunikationsplanering. En effektiv samordning av intern och extern kommunikation kan inte bara vinna dig tid, utan också öka byggprojektets lönsamhet.

Till modern kommunikation hör numera BIM – Building Information Modelling. Tekniken används idag både inom husbyggnads- och anläggningsområdet och berör hela branschen. BIM kan vara en del av lösningen på kvalitets- och/eller effektivitetsproblem.

10 kursdagar 74 000 kr exkl. moms
 • sollentuna Bergendal
 • Start 16 feb 2022, 09:30
 • Slut 16 jun 2022, 16:00
 • Boka
 • sollentuna Bergendal
 • Start 30 aug 2022, 09:30
 • Slut 15 dec 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kostnad för kost och eventuell logi tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Block 1: 16-17 februari 2022
Block 2: 15-16 mars 2022
Block 3: 6-7 april 2022
Block 4: 11-12 maj 2022
Block 5: 15-16 juni 2022

Vem är kursen för

Du som jobbat något år i byggbranschen och är eller är på väg in i rollen som projektledare.

Övrig information

Utbildningen omfattar totalt 10 dagar, uppdelade på fem tillfällen för bästa inlärning och tid för reflektion mellan de olika blocken. Den är förlagd till en konferensanläggning med möjlighet till övernattning. Efter genomförd utbildning och godkänd tentamen kan du byta ut ditt kursintyg mot ett diplom.

Datum

sollentuna, 16 feb 2022 - 16 jun 2022

sollentuna, 30 aug 2022 - 15 dec 2022

Pris

74 000 kr exkl. moms

Till toppen