Logo

Geoteknik - baskurs

2 kursdagar

Arbetar du i bygg- eller anläggningsprojekt? Då behöver du ha insikt i geotekniska frågor. Oförutsedda geotekniska problem är nämligen en av de största projektriskerna inom byggbranschen. På den här kursen får du grundläggande kunskaper i geoteknik. Vi går bland annat igenom viktiga egenskaper hos jord och berg och ger dig metoder för att hantera grundläggningsproblem. Med kunskap om de geotekniska förutsättningarna kan du förebygga risker och undvika kostsamma misstag i dina projekt.

Innehåll i kurs

Kursen startar med grundläggande geologi och hydrogeologi med jordartskännedom, vatten i mark bl.a. Därefter tar geoteknik över med grundläggning, geotekniska handlingar, jordförstärkning m.m. Teori varvas med övningar.
​• Viktiga egenskaper hos jord och berg
• Sammansättning av de vanligaste jordarterna i Sverige och hur de uppkommit
• Förekomst av olika jordarter
• Grundläggande kunskap om vattens förekomst och rörelse i mark
• Kännedom om hur du bygger i vatten
• Hur du hanterar grundläggningsproblem
• Kunskap om geotekniska handlingars utseende och status
• Metoder för grundläggning och jordförstärkning
• Upphandling av grundläggningsarbeten och geotekniska undersökningar
• Hur ansvarsbilden ser ut

Kursens mål

är att du ska få grundläggande kännedom om vattens förekomst och rörelse i mark. Du ska även veta hur geotekniska handlingar ser ut och få metoder för grundläggning och jordförstärkning.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Ingenjörsgeologi, del 1
Pia Larch
- Övergripande geologi
- Jordartskännedom

Ingenjörsgeologi, del 2
- Vatten i mark 
- Hydrogeologi

Ingenjörsgeologi, del 3
- Övningsuppgift

Geoteknik
Mats Svensson 
- Grundläggning och markplanering

Dag 2

Geotekniska handlingar
Mats Svensson
- Att läsa och förstå geotekniska handlingar

Geoteknik
- Grundläggning och markplanering
- Detaljplanering utifrån geoteknisk undersökning 

Geotekniska undersökningar
- Fältundersökningar
- Labbundersökningar
- Geofysiska undersökningar

Jordförstärkning
- Metoder
- Kostnader
- Upphandling

Upphandling av geotekniska konsulttjänster
- Beställarens avsikter
- Kompetenser
- Ansvar och risker

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Pia Larch
Pia Larch Amiqa

Pia har många års erfarenhet som konsult inom olika typer av hydrogeologiska frågor. Pias specialinriktning är grundvattenfrågor och tätning i samband med tunnelbyggande och djupa schakt.

Mats Svensson
Mats Svensson Tyréns

Mats styrka är en mycket bred allmänbildning inom geoområdet, från anbudsräkning, fält- och labundersökningar till geotekniskt helhetsansvar för stora infrastrukturuppdrag, avseende både geoteknik, förorenad mark och grundvatten. Teknikmässigt är geofysiska undersökningsmetoder ett specialområde. Mats har ca 10 års erfarenhet av undervisning på universitetskurser med rykte om sig att vara en god pedagog. Han har också varit ansvarig för Tyréns hela geoverksamhet i region Syd i 10 år och jobbar idag huvudsakligen med utvecklingsprojekt inom geoområdet samt som kompetenssamordnare av Tyréns ca 100 geotekniker.

2 kursdagar 14 800 kr exkl. moms
  • digitalt klassrum Zoom - Lugnet
  • Start 1 dec 2020, 09:30
  • Slut 2 dec 2020, 16:00
  • Boka
  • göteborg
  • Start 22 mar 2021, 09:30
  • Slut 23 mar 2021, 16:00
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

för dig som är projekt- eller projekteringsledare, konsult inom bygg- eller anläggningsprojektering, entreprenadingenjör eller inköpare av geokonsulttjänster och markentreprenader.

Förkunskaper

Kursen är en baskurs och kräver inga förkunskaper.

Datum

digitalt klassrum, 1 dec 2020 - 2 dec 2020

göteborg, 22 mar 2021 - 23 mar 2021

Pris

14 800 kr exkl. moms

Till toppen