Kursens mål

Att ge dig djupare kunskap i hyreslagen vad gäller bostäder. Fördjupningskursen ger dig även större insikt och förståelse för hyresnämnden och dess arbete.

Innehåll i kurs

De delar i hyreslagen som man som förvaltare behöver känna till för att bedriva förvaltning på ett korrekt och effektivt sätt.

  • Bostadshyresgästens besittningsskydd i förlängningstvister
  • Förfarandet i förlängningstvister
  • Juridik och praktik i störningsärende
  • Vilka rättigheter har hyresgästens make/sambo
  • Hyresrättens övergång
  • Det kollektiva hyresförhandlingssystemet
  • Bostadshyresgästens skydd i villkorstvister
  • Hyresvärden vill utföra förbättrings- eller ändringsarbeten

 

Se även: Hyresjuridik Bostäder – grundkurs