Logo

Elsäkerhetsdagarna 2023

Presentationer 4 december

Inledning ELSÄK23

Johnny Pettersson, Kenzington

Pågående och kommande projekt - information från Elsäkerhetsverket

Anders Richert, Elsäkerhetsverket

Elolycksfall - Trender och förändringar, nya källa för statistikinhämtning

Per Höjevik, Elsäkerhetsverket 

Vägledning brandskydd för batterilager

Cecilia Axelsson, Installtionsföretagen

Egenkontroll vid elinstalletionsarbete - information från Elsäkerhetsverket

Anders Richert, Elsäkerhetsverket

Kabeldimensionering med EL-VIS

Anders Axelsson hos EL-VIS

Säkerhetskultur i elbranschen

Jimmy Laukas, Vattenfal eldistribution AB

Elinstallationsreglerna, utgåva 4

Joakim Grafström, SEK Svensk elstandard

När krävs personlig skyddsutrustning?

Mattias Bengtsson & Christian Kreisel, Tranemo textil AB

Kompetenskrav i ditt egenkontrollprogram

Stefan Pettersson, Mälarenergi elnät AB

SS-EN 50 110-1 – Skötsel av elanläggningar

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

IMG_3149.jpg

IMG_3161.jpg

Till toppen