Logo

Dammsäkerhetsexperten Marie Westberg Wilde om vattenkraftens roll i energisystemet

Marie Westberg Wilde

Vattenkraften är en viktig del av Sveriges energisystem och en nyckel för att balansera vind- och solkraft. Marie Westberg Wilde är en konsult på AFRY med ett stort fokus på dammsäkerhet och en uppskattad föreläsare på STF:s utbildning i vattenkraftteknik. I den här intervjun delar Marie bland annat med sig av varför det är viktigt att ha koll på ämnet och vilka möjligheterna och utmaningarna är inom området.

Dammsäkerhetsexpert med stort engagemang för hållbar vattenkraft

Marie Westberg Wilde är en konsult på AFRY med ett stort fokus på dammsäkerhet. Hon är också affilierad fakultet (affilierad forskare) på KTH:s avdelning för jord- och bergmekanik. Genom sitt engagemang inom vattenkraftteknik är hon regelbundet involverad i forskningsprojekt så som Svenskt centrum för hållbar vattenkraft (SVC, där hon även är KTH:s representant i programrådet) och flertalet Energiforskprojekt*. Maries fokus är på frågor som rör grundläggning, stabilitet och tunnlar. Marie är, utöver föreläsare hos STF, även en uppskattad föreläsare på Energiföretagens RIDAS-kurs om betongdammar och håller i projektuppgifter om dammsäkerhetsutvärdering.

Verkningsgrad och funktion – relevanta delar av kursen

På STF:s utbildning i vattenkraftteknik fokuserar Marie på ämnet vattenbyggnad. Maries föreläsning är bred och inkluderar det mesta med koppling till byggnadsverken vid en vattenkraftanläggning.

– Under kursen tittar vi på hur en vanlig vattenkraftanläggning ser ut och de olika aspekterna som måste finnas med i planeringen för ett vattenkraftverk och som påverkar verkningsgrad och funktion. Vi får även igenom utformningen av olika dammtyper och pratar övergripande om dammsäkerhet. Hur vattendirektiv påverkar och hur ansökningsprocessen för vattenkraftverk går till är också delar som vi diskuterar. Deltagarna får även en kort översikt över vattenkraftens roll i energisystemet, berättar Marie.

Balansering av anläggningar med hjälp av vattenkraft

Marie menar att det är viktigt att ha koll på vattenkraftteknik eftersom vattenkraften står för en stor del av Sveriges elproduktion och är mycket viktig för att balansera vind- och solkraft. Hon berättar att Sverige har en stor och värdefull anläggningsportfölj med anläggningar i olika åldrar, varav många är över 100 år gamla.

–  Det är viktigt att anläggningarna kan fungera över tid och därför behövs kunskap om hur man på bästa sätt kan underhålla dem. Om det behövs måste anläggningarna uppgraderas och ibland byggas om. Detta är ofta stora konstruktioner och maskiner, vilket innebär stora utmaningar. Dessutom måste anpassning till förändrade krav på miljö hanteras på ett bra sätt, säger Marie.

Hon tänker både på den nationella planen som kommer göra att miljöåtgärder behöver vidtas på många ställen, men även på bl.a. försök med vattenhydraulik samt användning av andra typer av cement.

– Miljöåtgärder kan troligtvis innebära ändrade körsätt, vilket tillsammans med mer vind- och sol i systemet gör att anläggningarna körs annorlunda än när de byggdes. Hur det påverkar maskiner och deras kringkonstruktioner behöver vi mer förståelse kring. Vandringsvägar för fisk och andra arter kommer ge upphov till ombyggnader och behöver hanteras på ett miljömässigt och dammsäkerhetsmässigt bra sätt.

En bransch med många spännande utmaningar

Det är viktigt att ha koll på vattenkraftteknik för att kunna hantera dessa utmaningar och fortsätta utveckla vattenkraften som en viktig energikälla. De största utmaningarna tror Marie är åldrande konstruktioner som behöver fungera under lång tid och anpassas till nya moderna miljövillkor samt ändrade körstrategier på grund av vind- och solenergin.

–  Kort sagt händer det mycket i branschen och det finns många intressanta och spännande utmaningar, säger Marie engagerat.

–  Om man arbetar med någon del av vattenkraftteknik så är det bra att ha en överblick. Den här utbildning ger kunskaper inom flera olika områden. Ofta arbetar man med ett område och kan det bra, men här får du kunskap även inom andra områden. För den som är ny i vattenkraftbranschen kan kursen vara en bra introduktion. För den som jobbat längre kan det ge en helhetssyn och öka förståelsen för de utmaningar som finns, berättar hon.

Det är tydligt att Marie har en djup kunskap om ämnet. Hennes föreläsningar och engagemang i forskningsprojekt bidrar till att sprida kunskap och hjälper till att lösa utmaningar inom branschen. Genom utbildningen Vattenkraftteknik får du möjlighet att ta del av hennes och de andra föreläsarnas kunskaper och uppgradera dina kunskaper inom vattenkraftproduktion.   


* Energiforsk = energibranschens forskningssamordningsföretag


Kursen Vattenkraftteknik är skapad för dig som arbetar som drift- och underhållspersonal eller på annat sätt involverad och behöver bredda dina kunskaper i vattenkraftproduktion. Det går även utmärkt att gå kursen om du är nyanställd och vill skaffa dig grundläggande kunskaper om vattenkraft.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen