Logo

Skellefteå kraft säkrar framtidskompetens genom vattenkraftkurs

Från vänster: Urban Olofsson, avdelningschef, Malin Pettersson, utvecklingsingenjör inom arbetsmiljö & säkerhet inom vatttenkraft, Kerstin Nyström, projektledare och Charlotte Hedlund, CE-samordnare.

Under tre kursdagar fick kunskapstörstiga kursdeltagare grundläggande kunskaper inom vattenkraftteknik. Föreläsarna gick igenom allt ifrån dammar och turbinteknik till anslutning mot elnätet. Fyra av de nöjda deltagarna var kollegorna Urban Olofsson, Kerstin Nyström, Malin Pettersson och Charlotte Hedlund från Skellefteå Kraft. Vi fick låna deras tid för att höra mer om deras verksamhet och vad de tagit med sig från kursdagarna.

Vilka utmaningar har Skellefteå Kraft kopplat till vattenkraftsteknik?

Charlotte: Vi har många gamla anläggningar där vi behöver göra lite större reinvesteringar för att få maskineriet att hålla lång tid framöver och säkra försörjningen av förnybar energi.

Hur många projekt inom vattenkraft har ni just nu?

Urban: Det är ett trettiotal av varierande storlek.

Är det något extra spännande projekt som ni vill berätta om?

Charlotte: Just nu pågår ett investeringsprojekt där vi utökar med ett till aggregat på en station i Rengård som tidigare var en flaskhals i Skellefteälven. Med denna utbyggnad ökar vi förmågan att leverera mer förnybar energi, men också reglerkraft. En mycket viktig funktion i framtidens energisystem. Att flaskhalsen byggs bort kommer ge effekt i reglerförmågan för fler vattenkraftverk i Skellefteälven, inte bara i Rengård.

Charlotte fortsätter:

– Skellefteå Kraft är ett företag med stort hållbarhetstänk och i de projekt vi genomför försöker vi minska negativ klimatpåverkan så mycket vi kan. Exempelvis är betongen som används i Rengård så kallad Konceptbetong. Den minskar koldioxidutsläppen med ca 40 procent jämfört med traditionell betong. Dessutom kräver den inte heller energikrävande kylning, vilket också bidrar till koldioxidbesparing.

Skulle ni säga att ni är i en expansionsfas?

Urban: Ja, både Skellefteå och Skellefteå Kraft är i en stark expansionsfas. Det är många projekt och det behövs mer personal. Det ser ljust ut de kommande åren både på vattenkraftsidan och inom flera andra områden på Skellefteå Kraft.

Varför valde ni STF som utbildningsleverantör?

Kerstin: Cirka tio kollegor har tidigare gått den kursen och rekommenderade den.

Vad har ni fått med er från utbildningen som ni känner att ni har användning av framöver?

Malin: En större kunskap kring vad vattenkraft är. Jag förstår helheten om vattenkraft bättre.

Urban: Det har varit en bra grundutbildning för mig som är ny i branschen.


Genom kursen Vattenkraftteknik får du bred och grundläggande kunskap om vattenkraftteknik. Föreläsarna går bland mycket annat igenom teknisk utformning, projektering, funktion, teori och beräkningar. Men även dammsäkerhet, elmarknaden och tillstånds- och miljöfrågor.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen