Logo

Förståelse för elproduktionens förändringar lär dig agera proaktivt

En batteribank i drift

Problemen med nätens stabilitet, överföringskapacitet och elbrist i Sverige blir alltmer påtagliga. Den periodvisa energibristen resulterar bland annat i en mycket oförutsägbar elproduktion. När fyra kärnkraftreaktorer läggs ner måste andra kraftkällor gå in som ersättning. Vindkraften har stora förutsättningar, men hur ska den varierande elproduktionen hanteras?

Michael Holmgren menar att det är viktigt att sprida mer kunskap inom energibranschen vad gäller den tekniska utvecklingen inom bl.a. smarta elnät och elfordon, samt hur elnätet håller på att förändras. Därför har han varit med och utformat STF-utbildningen Teknisk utveckling inom elproduktion.

Klimatsmarta energikällor genererar oförutsägbar elproduktion

Traditionellt har kärnkraft och vattenkraft varit Sveriges främsta energikällor. I takt med de ökade miljösatsningarna har vi alltmer börjat övergå till nya energikällor, exempelvis vindkraft.  Michael Holmgren, föreläsare på STF Ingenjörsutbildning och ingenjör med inriktning elkraft, är i grunden positiv till de nya energikällorna men vill samtidigt belysa problematiken:

– Vi kan tyvärr inte reglera vindkraft på samma sätt som kärn- och vattenkraften. Det resulterar i sin tur i en mer oförutsägbar produktion. Vi behöver såklart hållbara alternativ, men vad händer när vi behöver tumma på stabiliteten?

Michael Holmgren

Produktionen och distributionen hänger inte med

– Inte sällan uttalar sig vissa om att vi inte har någon energibrist. Samtidigt har vi nekat utbyggnad till många företag för att vi inte kan garantera ström. Ett stort problem är att det tar tid att bygga ut en infrastruktur och avhjälpa produktionsbristen, säger Michael.

Michael menar att det är viktigt att hitta stabila lösningar. I dagsläget är de flesta lösningarna dock både dyra och platskrävande.

– Grundproblemet är att produktion och distribution inte hänger med. Målsättningar ser ut på ett sätt samtidigt som genomförandet ligger många år efter.

Ett befintligt alternativ som idag inte utnyttjas fullt ut är pumpkraftverk, vilket kan bidra till utjämning av energitoppar.

Sveriges tidigare största pumpkraftverk Juktan är sedan 1996 ombyggt till ett vanligt vattenkraftverk. Men det finns diskussioner om att öppna upp Juktan som ett pumpkraftverk igen, berättar Michael. Det skulle kunna vara en dellösning på energiproblemet.

Nya insikter gör deltagarna förberedda för framtida utmaningar

Med utbildningen Teknisk utveckling inom elproduktion vill Michael ge deltagarna en fördjupad insikt i den problematik som råder, samt den förändrade energimixen på marknaden.

– Det är en allmän orienteringsutbildning. Deltagarna blir mer medvetna om på vilket sätt vissa delar av elnätet är underdimensionerat och konsekvenser det medför. De får också en översiktlig inblick vad gäller nya smarta tekniska lösningar, berättar Michael.

Ett av flera spännande avsnitt i utbildningen är Internet of Things. I det avsnittet får deltagarna veta mer om uppkopplingen och styrningen av privatpersoners produkter mot elnätet. Michael lyfter bland annat diskussionen om att kunna använda elbilens batteri som back up om elnätet svajar.

Utbildningen Teknisk utveckling inom elproduktion passar för hela konsultledet och de som arbetare aktivt på nätbolag. Även större elföretag har nytta av att låta medarbetarna gå den. Genom de nya insikterna kan man driva debatten och vara bättre förberedd på de utmaningar vi redan har i runtom i Sverige, men även de utmaningar som kan komma framöver.


Med utbildningen Teknisk utveckling inom elproduktion får du en grundläggande och fördjupad kunskap vad gäller den tekniska utvecklingen inom bland annat smarta elnät, solceller, elfordon och nätstationer. Du får också en större förståelse för det föränderliga elnätet samt de utmaningar som väntar för det svenska kraftsystemet.

Till toppen