Logo

Joakim Grafström vinnare av Elsäkerhetspriset 2018

Elsäkerhetspriset delas årligen ut till en person eller organisation som väsentligt bidragit till svenskt elsäkerhetsarbete. Det är med stor glädje som vi kan meddela att 2018 års Elsäkerhetspris går till Joakim Grafström!

Vinnare Elsäkerhetspriset 2018

Joakim Grafström

Så här lyder motiveringen för årets vinnare:

Årets pristagare har under många år bedrivit ett viktigt och framgångsrikt arbete för att sprida standardisering och på det sättet ökat elsäkerheten i Sverige. Vår pristagare har på ett tonsäkert sätt "basat" över många branschpublikationer. Detta engagemang har sträckt sig över en lång period som haft stor förankring inom elbranschen.

Vår pristagare, som är en omtyckt efterfrågad aktör, är målinriktad, ambitiös, påläst och en person med brett nätverk både inom elsäkerhetsarbetet och standardisering i Sverige och har burit fram Sveriges färger internationellt.

Pristagaren har genom sitt arbete i tekniska kommittéer och genom informationsspridning gjort att det viktiga elsäkerhetsarbetet inte stannar upp, utan hela tiden drivs i en positiv riktning.

Vår pristagare har med standardisering som huvudfokus lyckats påverka elsäkerhetsarbetet. Eftersom Joakim Grafströms arbete har satt fokus på branschgemensamma standarder har han på det sättet satt elsäkerheten i fokus. Hans arbete har medfört att vi aktivt tillförts en ökad insikt i elsäkerhetsarbetet.

Genom Joakim Grafströms målmedvetna och långsiktiga arbete har medvetenheten om standardisering höjts och även motivationen att sprida elstandarder på ett sätt som påverkat branschens förbättringsarbete mot minskade personskador har höjts.

Joakim Grafströms branschpåverkan har varit framgångsrik genom aktiv kommunikation både i mötets form som på ELSÄK, genom egna etablerade kanaler, via Internet och via publikationer. Standardiseringsarbete är ett lagarbete över nationsgränserna som främjar elsäkerheten så att den fria rörligheten inom europeiska unionen kan utvecklas. Det har Joakim Grafström bidragit till genom sitt aktiva arbete, kompetens och engagemang.

Stort grattis från oss på STF Ingenjörsutbildning!

Till toppen