Logo

Vad gav ELSÄK-priset 2019 års vinnare?

Lars Skoglund

Varje år sedan 1999 delas Elsäkerhetspriset ut till en person eller organisation som bidragit till det svenska elsäkerhetsarbetet på ett betydelsefullt sätt. Under pompa och ståt tog en stolt och överraskad Lars Skoglund emot 2019 års Elsäkerhetspris för den ideellt drivna Föreningen för Industriell Eltekniks (FIE) räkning.

Motiveringen löd: ”Genom sin mångåriga kunskapsspridning för utvecklingen inom den industriella eltekniken och främjandet av elsäkerhetsfrågor har ett elsäkrare arbete inom svensk industri skapats. Tack vare sitt långsiktiga arbete, starka engagemang och höga kompetens inom elsäkerhet tilldelas 2019 års Elsäkerhetspris till FIE, Föreningen för industriell elteknik.”.

Vi har tagit kontakt med Lars för att fråga vad som skett sedan de tog emot priset.

Vad har priset betytt för er?

- Vi blev naturligtvis hedrade och stolta. FIE fick dessutom en positiv kommunikation i medier och övrig signalering.

Hur firade ni?

- Det var inget speciellt firande mer än att vi gratulerade oss själva, vilket i sin tur gett en trygghet i att vi prioriterar rätt frågor.

Hur använde du prispengarna?

- Priset gav oss möjlighet att träffas en hel arbetsdag för att jobba med vår framtida strategi och målsättning.

Vilka nya frågor är mest aktuella för er inom elsäkerhet just nu?

- FIE jobbar intensivt ihop med IN och Energiföretagen att få klart den reviderade ESA Industri och Installation. Vi har även under året arbetat med att synliggöra regionernas olikheter i hur man behandlar en elskadad person som kommer till hälsovården. Den nyfikne kan läsa mer om detta i nummer nio av tidningen Elinstallatören.


Läs mer om Elsäkerhetsdagarna som arrangeras 6-7 december 2021 här.

Vem eller vilken organisation anser du skall få Elsäkerhetspriset härnäst?
Du kan redan nu skicka in din nominering! Nomineringar med motivering till person eller organisation som väsentligt bidragit till svenskt elsäkerhetsarbete mailas till nominering@stf.se.

Till toppen