Logo

Elsäkerhetspriset 2019 tilldelas Föreningen för Industriell Elteknik

Jens Albrektsson, tidigare VD STF Ingenjörsutbildning, och Lars Skoglund, ordförande för Föreningen för Industriell Elteknik (FIE)

Elsäkerhetspriset har delats ut varje år sedan år 1999 till en person eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till svenskt elsäkerhetsarbete. När priset delades ut för 21:a gången var det Lars Skoglund, ordförande för Föreningen för Industriell Elteknik (FIE), som tog emot priset för föreningens räkning.

För 26:e året i rad hålls Elsäkerhetsdagarna (ELSÄK 19), denna gång på Radisson Blu Arlandia Hotel utanför Stockholm. I två dagar samlas personer från branschen för att lyssna till, och diskutera, elbranschens olika utmaningar i dagens föränderliga samhälle. Fokus ligger framför allt på elsäkerhet och hur man ska främja arbetet kring elsäkerhetsarbetet.

Sedan 20 år tillbaka delas Elsäkerhetspriset ut under Elsäkerhetsdagarnas första dag. I år stod Lars Skoglund på scenen för att ta emot priset i egenskap av föreningens ordförande. Den ideellt drivna Föreningen för Industriell Elteknik (FIE) grundades år 1960. De arbetar för samarbeten mellan företag och eltekniker som på något sätt är aktiva inom industriell elteknik, så som elkraftteknik och tillämpad elektronik. FIE främjar aktivt aktuella frågor som behandlar den tekniska utvecklingen, elsäkerhet, utbildning av eltekniker och standardisering.

Föreningen tilldelas priset utifrån motiveringen:

”Genom sin mångåriga kunskapsspridning för utvecklingen inom den industriella eltekniken och främjandet av elsäkerhetsfrågor har ett elsäkrare arbete inom svensk industri skapats. Tack vare sitt långsiktiga arbete, starka engagemang och höga kompetens inom elsäkerhet tilldelas 2019 års Elsäkerhetspris till FIE, Föreningen för industriell elteknik.”

Hur känns det att ni vann Elsäkerhetspriset?

– Jag känner mig stolt och överraskad. Det är mycket hedersamt och jättekul att vi får ett så prestigefyllt pris som sätter elsäkerhetsarbetet i fokus. Det är verkligen en av branschens viktigaste frågor att arbeta med. Att jag som ordförande får vara med och driva sådana viktiga frågor i en så uppskattad förening är också jätteroligt.

Berätta lite mer om FIE – vilka är ni?

– Formellt sett är det en ideellt driven förening som drivs av medlemsföretagen. Vi engagerar oss bland annat inom standardisering av svensk elstandard där vi medverkar i flertalet tekniska kommittéer. FIE är även engagerad inom Elsäkerhetsverkets olika referensgrupper som bland annat berör elsäkerhetslagen för att bevaka industrins intressen. Vi ser till elsäkerhet ur ett allmänt perspektiv, men framförallt för medlemsföretagens (den svenska industrins) intresse.

Vad tycker du att STF kan hjälpa FIE med och deras medlemmar med när det gäller kompetensen kring elsäkerhet?

– Kompetenssäkringen är verkligen den stora utmaningen inför framtiden. Tyvärr studerar allt färre till elkraftingenjörer idag, vilket är en mycket svår utmaning för branschen. Här fyller STF en stor del genom att vidareutbilda våra ingenjörer. STF är också ett företag som driver branschfrågorna på ett positivt sätt och därmed fyller en mycket viktigt funktion.

Hur ser du på elsäkerhetsarbetet i Sverige idag? Vart tror du vi är på väg?

– Jag hoppas att vi är på väg mot en bransch där vi pratar ett och samma språk och använder samma ord för hur vi arbetar med elsäkerhet. Vi har tagit små steg framåt och är på god väg, men har en bit kvar.

Hur ska du fira segern?

– Att delta på ELSÄK 19 är redan stort i sig, men naturligtvis kommer vi även att basunera ut det här i våra kanaler – det är en stor händelse!

Här kan ni läsa mer om FIE: http://fie.se/


Vill du veta mer om Elsäkerhetsdagarna och Elsäkerhetspriset?

Läs mer här eller kontakta:

Marie-Louise Wesslén
Utbildningsansvarig El & Energi
070-631 02 03
marie-louise.wesslen@stf.se

Till toppen