Logo

Kursen som ger ökad teknisk insikt om smart infrastruktur

Ingen har nog missat att elnätet är inne i en stor förändringsprocess. Genom att förstå vilka problem transienter (strömspikar) orsakar i vårt nät kan man enklare hittar lösningar, så som filter, för att höja elkvaliteten. Det är en av alla insikter deltagare berättat om efter att de genomfört kursen Teknisk utveckling inom elproduktion, berättar Andreas Carlsson, utbildningsansvarig el & industri på STF Ingenjörsutbildning.

Vilka är de vanligaste problemen inom det här ämnesområdet?

– Med en försämrad frekvensstabilitet i och med att belastningen ökar, exempelvis när en industri som kräver mycket ström för att bedriva sin verksamhet ska kopplas in, påverkas elnätet och därmed även nätets kvalitet.

Vad får man lära sig under kursen?

– Teknikvecklingen skapar många möjligheter, men med dem kommer även oväntade tekniska problem som behöver lösas. Deltagarna får ökad insikt kring de förändringar som kommer framöver vad gäller till exempel elfordon (t.ex. elbilar, ellastbilar, elfartyg samt elflyg), ökade belastningar i elnätet och hur generering av bland annat sol- och vindenergi påverkar vårt elnät.

Andreas Carlsson

 

Varför ska man gå denna utbildning?

– Kursen ger en bred överblick gällande vilka förändringar som pågår inom elnätet just nu. Ett exempel är debatten kring vindkraft och kärnkraft. Men faktum är att alla energislag behövs och man måste ha en balans mellan dem för att få en stabilitet i elnätet. Även problemet med att vi ökar vår elförbrukning är en stor utmaning som måste lösas.

Vilka passar den här utbildningen bäst för?

– De som projekterar el på exempelvis nätbolag. Kursen passar framför allt de som ansvarar för lokala nät och distributionsnät.

Varför är det viktig att ha koll på den tekniska utvecklingen inom elproduktion?

– De investeringar vi gör ska hålla under lång tid och vi har en förändrad marknad som kommer ställa höga krav inom ett fåtal år.

Vilka effekter kan kunskapen från kursen ge inom organisationen efteråt?

– Det kan underlätta planeringen framför allt, vart behöver vi stärka upp vårt nät och på vilket sätt.


Med utbildningen Teknisk utveckling inom elproduktion får du en grundläggande och fördjupad kunskap vad gäller den tekniska utvecklingen inom bland annat smarta elnät, solceller, elfordon och nätstationer. Du får också en större förståelse för det föränderliga elnätet samt de utmaningar som väntar för det svenska kraftsystemet.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen