Logo

Nu skrivs historia inom AMS!

Svenska Kraftnät, Vattenfall Services Nordic och STF i historiskt samarbete.

Tidigare har det aldrig gjorts arbeten på 400 kV i ställverk enligt metoden arbete med spänning på en så hög spänning i Sverige. Nu skriver Svenska Kraftnät, Vattenfall Services Nordic och STF historia tillsammans, genom att utföra underhållsarbeten i ställverk på 400 kV enligt arbetsmetoden Arbete med spänning – Barhandsmetoden.

STF blev tillfrågade om att utveckla utbildningen och att utbilda teknikerna. Vattenfall är mycket kompetenta och ligger långt fram i att utföra arbeten enligt metoden Arbete med spänning men då på lägre spänningar 10 kV – 245 kV och då oftast med isolerstång.

"Vi är oerhört stolta att vi fått förtroendet att utveckla och genomföra denna utbildning" säger Marie-Louise Wesslén, projektledare STF.

Till toppen