Logo

Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Luftledning - Lokalnät - E4

3 kursdagar

Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS – Arbete med spänning den optimala metoden för dig! Våra kurser inom AMS förenar el- och leveranssäkerhet med ekonomi och arbetsmiljö. Vare sig det gäller arbete på låg- eller högspänningsanläggningar kan du spara pengar, tid och få nöjdare kunder. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om förekommande mekaniska laster och hur dessa påverkar arbetet och ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustning och verktyg. Tyngdpunkten på kurserna ligger i de praktiska övningar som ska förbereda dig som kursdeltagare för arbetet på hemmaplan.

Innehåll i kurs

 • Organisation & planering
 • Metod- & arbetsbeskrivning
 • Delarbetsmetoder isolerstång/isolerhandske
 • Elsäkerhetsledare & säkerhetsman för AMS
 • Riskbedömning & riskanalys
 • Skyddsavskärmning
 • Isolationsbarriärer
 • Potentialskillnader
 • Jordningssystem & jordningskonstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Linjeskydd & reläinställningar
 • Isolerande arbetsplattformar
 • Skyddselement & säkerhetsavstånd
 • Mekaniska laster

Kursens mål

Du ska efter kursen slut kunna genomföra de vanligaste förekommande arbetsmomenten inom avbrottsfritt underhåll av nät- och fördelningsstationer med hjälp av isolerhandsk- och barhandsmetoden. Få god kännedom om handhavande och skötsel av utrustning och verktyg.

Kontakta mig gärna om du har frågor

 • Kursen är ej datumsatt. Erbjuds endast som företagsanpassad utbildning.
 • Bokningsförfrågan

Pris & Villkor

Kostnad för helpension tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till dig som ska kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten med isolerhandskmetoden. Kursen genomförs vid förfrågan med minst 6 deltagare.

Till toppen