Kursens mål

Du ska efter kursen slut kunna genomföra de vanligaste förekommande arbetsmomenten inom avbrottsfritt underhåll av nät- och fördelningsstationer med hjälp av isolerhandsk- och barhandsmetoden. Få god kännedom om handhavande och skötsel av utrustning och verktyg.

Innehåll i kurs

 • Organisation & planering
 • Metod- & arbetsbeskrivning
 • Delarbetsmetoder isolerstång/isolerhandske
 • Elsäkerhetsledare & säkerhetsman för AMS
 • Riskbedömning & riskanalys
 • Skyddsavskärmning
 • Isolationsbarriärer
 • Potentialskillnader
 • Jordningssystem & jordningskonstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Linjeskydd & reläinställningar
 • Isolerande arbetsplattformar
 • Skyddselement & säkerhetsavstånd
 • Mekaniska laster