Kursens mål

Du ska få kunskap om åska samt kunna utforma och underhålla ett väl fungerade åskskydd. Du ska även lära dig om såväl teoretisk som praktisk konstruktion av åsksäkra anläggningar och tekniska system.

Innehåll i kurs

Kursens innehåll bygger på standardserien SS-EN 62305 Åskskydd och SEK Handbok 452, Åskskyddshandboken.

 

 • När blir det åskväder?
 • Information kring åsskador
 • Teknisk data för blixt
 • Behov och ekonomisk värdering av åskskydd
 • Grundläggande förutsättningar för skydd av byggnad
 • Val av externa åskskyddssystem
  o Tak- och nedledare
  o Jordtag
  o Material
  o Dimensioner
 • LPS, åskskyddsklasser, uppbyggnad, konstruktion
 • LPZ, åskyddszoner, hur skyddas elektronisk utrustning
 • Val av interna åskskyddsystem
  o Potentialutjämning
  o Elektrisk isolation
  o Underhåll och besiktning
 • Workshop / Genomgång av mjukvaran som medföljer SEK Handbok 452
 • Val av överspänningsskydd