Kursens mål

Du ska ha förståelse för potentialutjämningen och få en helhetssyn på området så att du även kan tillämpa dina kunskaper praktiskt. Du får goda kunskaper skydds- och funktionsutjämning samt projektering och underhåll av potentialutjämningssystem.

Innehåll i kurs

Skyddsutjämning

 • Målet med skyddsutjämning – att reducera elfaran
 • Principer för skyddsutjämning
 • Föreskrifter
 • Metoder och utförande
 • Laboration, 50 Volts-regeln

Funktionsutjämning

 • Målet med funktionsutjämning – att skydda teknisk utrustning från skada och EMC-problem
 • Principer för funktionsutjämning/frekvensberoende
 • Föreskrifter
 • Metoder och utförande

Projektering och underhåll av potentialutjämningssystem

 • När, var och hur – potentialutjämning bedöms med en helhetssyn
 • Hur påverkas det installerade potentialutjämningssystemet av förändringar över tid?
 • När förmedlar ett potentialutjämningssystem störningar och hur kan det undvikas?
 • Laboration, övertonsproblematik
 • Dokumentation