Logo

Åskskyddsutbildning sänker både risker och kostnader

Johan Bäckman

Behovet av åskskydd har ökat i takt med att både byggnader och anläggningar blir alltmer komplexa. Med rätt kunskaper för att utvärdera åskskyddsbehovet kan man skydda både människor och byggnader – vilket även kan generera stora besparingar på sikt!

Johan Bäckman, föreläsare inom åskskydd, berättar mer om vinsterna med ökad kunskap inom åskskydd. Han reder även ut skillnaderna mellan åskskydd och överspänningsskydd.

Heltäckande åskskyddsutbildning – en klok och långsiktig investering

Johan Bäckman, försäljningschef på OBO Bettermann och erfaren föreläsare inom åskskydd, har en mycket bred bakgrund inom eltekniska installationer och över 25 års erfarenhet från branschen. Han är även aktiv inom internationella standardiseringen för åskskydd (TC81) och har varit med och uppdaterat STF Ingenjörsutbildnings åskskyddsutbildning.

Under två dagar får deltagarna heltäckande kunskaper om åskskydd och hur de ska få en överblick vad gäller eventuell hotbild mot anläggningar och byggnader. Johan går, bland mycket annat, igenom de stora skadekostnader som kan uppstå om man inte har ett åskskyddssystem.

– Åskrelaterade skador kan i värsta fall slå ut produktionen. Att utbilda personalstyrkan är därför en klok investering som kan ge stora besparingar på sikt. Deltagarna får även god kunskap kring hur de kan använda Elsäkerhetsverkets krav, det vill säga hur de följer svensk standard, berättar Johan.

De som går utbildningen Åskskydd får goda kunskaper om hur de fastställer behovet av åskskyddssystem för sina eller kundernas anläggningar. I utbildningen ingår även en workshop där deltagarna får tid och möjlighet att diskutera olika problemställningar med andra branschkollegor.

Åskskyddshandboken – första SEK-handboken med tillhörande programvara

Johan är en av huvudförfattarna till SEK Handbok 452 Åskskyddshandboken, som publicerades för några år sedan. Det är den första, och hittills enda, SEK-handboken där det ingår en programvara som komplement till handboken. En programvara som idag använts flitigt inom branschen.

Det är stor skillnad på behovet vad gäller exempelvis en villa eller ett sjukhus. Genom att bl.a. utgå från fakta som hur lång, bred och hög byggnaden eller anläggningen är och hur många människor som rör sig inuti den kan man med hjälp av programvaran räkna ut om ett åskskydd är nödvändigt eller inte.

– Att utbilda sig inom åskskydd handlar till stor del om att lära sig arbeta med riskbedömning. Deltagarna får lära sig hur de effektivt kan använda programvaran för att fastställa behovet för den byggnad eller anläggning som de arbetar med, berättar Johan.

Viktig skillnad mellan åskskydd och överspänningsskydd

Ett vanligt missförstånd är att åskskydd och överspänningsskydd är samma sak. Det är inte ovanligt att butikspersonal får frågor om åskskydd, men att kunden egentligen menar ett överspänningsskydd berättar Johan.

– Om du har åskledare på din anläggning måste du ha överspänningsskydd, som är en del av åskskyddet. Men även om du inte har åskledare på din anläggning är överspänningsskydd en mycket kostnadseffektiv skyddsfunktion.

Under utbildningen går Johan igenom hur du konstruerar en åskskyddsanläggning samt vilka överspänningsskydd deltagarna kan välja mellan, var de ska placeras och hur de installeras.

Utbildningen är framför allt riktad mot beställarsidan, och de som projekterar och installerar åskskyddssystem så som kommuner, fastighetsägare, anläggningsinnehavare, elkonsulter och elkonstruktörer. Även installatörer kan dra stor nytta av kunskaperna.


Om du vill få en heltäckande åskskyddsutbildning är det STF:s utbildning Åskskydd du ska gå! Vår uppskattade föreläsare Johan Bäckman lär dig om riskerna kring åska, samt hur du utformar och underhåller ett väl fungerade åskskydd. Du får även fördjupade kunskaper inom såväl teoretisk som praktisk konstruktion av åsksäkra anläggningar och tekniska system.

Till toppen