Logo

Högspänningsinstallationer och jordningssystem

2 kursdagar

Arbetar du med starkströmsanläggningar över 1000V? Då är det viktigt att du har kunskap i vilka regler som gäller vid högspänning. Du har också ett stort utbyte av att känna till verktyg som finns till ditt förfogande.

På kursen får du kunskap om ellagstiftningen, Elsäkerhetsverkets aktuella föreskrifter samt aktuella standarder som du bör arbeta efter. Vi går även igenom ansvarsfrågor och gällande praxis. Allt för att du ska kunna säkerställa högsta funktion och säkerhet i ditt arbete.

Innehåll i kurs

 • Starkströmsföreskrifterna, FS 2008:1, gällande standarder och regelverk
 • Dokumentation och varselmärkning för anläggningen
 • Ansvar
 • Underhåll
 • Kabelutrymme
 • Skydd mot direkt- och indirekt beröring 
 • Fodringar för byggnader som dörrar och ventilation 
 • Jordningssystem 

Kursens mål

Att du ska få goda kunskaper om gällande högspänningsföreskrifter, branschstandarder, lagstiftning kring el, ansvarsfrågor och ansvar.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Allmänna bestämmelser, säkerhetskrav och fodringar m.m. enligt föreskriften ELSÄK-FS 2001:1 och standard SS-EN 61936-1.
- 1 kap. Allmänna bestämmelser
- 2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis
- 3 kap. Grundläggande säkerhetskrav
- 5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar
- Varselmärkning på högspänningsanläggning
- Termer och definitioner
- Grundläggande fordringar
- Elektriska fordringar
- Metoder för neutralpunktsjordning
- Systemspänning
- Kortslutningsström
- Ström vid normal drift
- Mekaniska fordringar
- Isolation
- Utrustning
- Anläggningar inomhus och utomhus
- Säkerhetsåtgärder
- Hjälpsystem och kontrollanläggningar

Dag 2

Utförande av jordningssystem enligt standarden SS-EN 50522
- Allmänna fordringar
- Elektriska fordringar
- Säkerhetskriterier
- Funktionskrav
- Utformning av jordningssystem
- Allmänt
- Dimensionering av högspänningsanläggningar
- Åtgärder för att undvika överförda potentialer
- Potential överförd från högspänningssystem till lågspänningssystem
- Potentialer överförda till telekommunikation och andra system
- Uppförande av jordningssystem
- Installation av jordelektroder och jordtagsledare
- Åska och transienter
- Åtgärder för jordning av utrustningar och anläggningar
- Mätningar
- Underhållsmässighet
- Innehavarens ansvar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Kenth Ryeskog
Kenth Ryeskog STF Ingenjörsutbildning
2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 8 dec 2020, 09:00
 • Slut 9 dec 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla elkrafttekniker som arbetar med elanläggningar för högspänning, t ex inom industrin. Kursen vänder sig även till alla som har ett behov av att få information om innehållet i det senaste regelverket.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 8 dec 2020 - 9 dec 2020

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen