Kursens mål

Att du ska få goda kunskaper om gällande högspänningsföreskrifter, branschstandarder, lagstiftning kring el, ansvarsfrågor och ansvar.

Innehåll i kurs

Högspänningshandboken SEK HB438, viktiga delar för dig som beställer, projekterar och utför nya högspänningsanläggningar eller ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar.

  • Starkströmsföreskrifterna, FS 2022:1-3, gällande standarder och regelverk
  • Dokumentation och varselmärkning för anläggningen
  • Ansvar
  • Underhåll
  • Kabelutrymme
  • Skydd mot direkt- och indirekt beröring 
  • Fodringar för byggnader som dörrar och ventilation 
  • Jordningssystem