Logo

Högspänningshandboken SEK HB438: högspänningsinstallationer och jordningssystem

2 kursdagar

Arbetar du med starkströmsanläggningar över 1000V? Då är det viktigt att du har kunskap i vilka regler som gäller vid högspänning. Du har också ett stort utbyte av att känna till verktyg som finns till ditt förfogande.

På kursen får du kunskap om ellagstiftningen, Elsäkerhetsverkets aktuella föreskrifter samt aktuella standarder som du bör arbeta efter. Vi går även igenom ansvarsfrågor och gällande praxis med högspänningshandboken SEK HB438 som grund. Allt för att du ska kunna säkerställa högsta funktion och säkerhet i ditt arbete.

Innehåll i kurs

Högspänningshandboken SEK HB438, viktiga delar för dig som beställer, projekterar och utför nya högspänningsanläggningar eller ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar.

 • Starkströmsföreskrifterna, FS 2008:1, gällande standarder och regelverk
 • Dokumentation och varselmärkning för anläggningen
 • Ansvar
 • Underhåll
 • Kabelutrymme
 • Skydd mot direkt- och indirekt beröring 
 • Fodringar för byggnader som dörrar och ventilation 
 • Jordningssystem 

Kursens mål

Att du ska få goda kunskaper om gällande högspänningsföreskrifter, branschstandarder, lagstiftning kring el, ansvarsfrågor och ansvar.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Allmänna bestämmelser, säkerhetskrav och fodringar m.m. enligt enligt handbok SEK 438 samt föreskriften ELSÄK-FS 2001:1 och standard SS-EN 61936-1.
- 1 kap. Allmänna bestämmelser
- 2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis
- 3 kap. Grundläggande säkerhetskrav
- 5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar
- Varselmärkning på högspänningsanläggning
- Termer och definitioner
- Grundläggande fordringar
- Elektriska fordringar
- Metoder för neutralpunktsjordning
- Systemspänning
- Kortslutningsström
- Ström vid normal drift
- Mekaniska fordringar
- Isolation
- Utrustning
- Anläggningar inomhus och utomhus
- Säkerhetsåtgärder
- Hjälpsystem och kontrollanläggningar

Dag 2

Utförande av jordningssystem enligt standarden SS-EN 50522
- Allmänna fordringar
- Elektriska fordringar
- Säkerhetskriterier
- Funktionskrav
- Utformning av jordningssystem
- Allmänt
- Dimensionering av högspänningsanläggningar
- Åtgärder för att undvika överförda potentialer
- Potential överförd från högspänningssystem till lågspänningssystem
- Potentialer överförda till telekommunikation och andra system
- Uppförande av jordningssystem
- Installation av jordelektroder och jordtagsledare
- Åska och transienter
- Åtgärder för jordning av utrustningar och anläggningar
- Mätningar
- Underhållsmässighet
- Innehavarens ansvar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Kraftdiagnos AB

Civilingenjör med 11 års erfarenhet inom kraftindustrin och utbildad lärare. Är till vardags VD för Kraftdiagnos AB och fokuserar på jordtagsmätningar med starkströmsmetoden, mätning av beröringsspänningar vid högspänningsledningar och tester av högspänningsapparater.

2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum
 • Start 23 nov 2021, 08:15
 • Slut 24 nov 2021, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla elkrafttekniker som arbetar med elanläggningar för högspänning, t ex inom industrin. Kursen vänder sig även till alla som har ett behov av att få information om innehållet i det senaste regelverket.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 23 nov 2021 - 24 nov 2021

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen