Logo

Tidigare deltagare om Chef- och ledarprogrammet

ÅFA (Ånge Fastighets och Industri AB) är Ånges kommunala fastighetsbolag. På höstens start av Chef- och ledarprogrammet välkomnade vi tre deltagare därifrån, Peter Fredriksson, Annie Larsson samt Anders Nordlander, som vi också ställde några frågor till.

ÅFA om Chef- och ledarprogrammet

Hej Anders, berätta – vad har du för roll på ÅFA?
Fastighetsförvaltare med personalansvar.

Hur kom det sig att du och två kollegor satsat på en utbildning inom ledarskap?
Vår VD hittade utbildningen och tyckte att vi tre skulle genomföra den. Vi tänkte att det skulle bli en kompetenshöjande utbildning för oss, vilket det också blev.

Vad har varit det bästa med utbildningen?
Att lära sig förstå hur man kommunicerar med andra människor på olika sätt. De praktiska övningarna i samtalsteknik var särskilt bra.

Vilken nytta har utbildningen haft för ert företag?
Utbildningen har haft stor nytta för oss tre som genomförde den, nu leder vi möten och andra träffar på ett mycket bättre sätt än tidigare. Vi har även blivit ett bättre stöd till vår VD.

Skulle du rekommendera att man är fler från samma organisation som deltar?
Ja!

Vad finns det för fördelar med att ni är fler?
När man är flera som får delta så diskuterar man mellan kurstillfällena. Sitter man på samma möte som någon av oss som leder så ger vi feedback till varandra efter mötet. Detta för att vi ska utvecklas mer inom bolaget.

Chef- och ledarprogrammet är en diplomutbildning om totalt åtta dagar, som består av de tre delkurserna  Leda dig själv och andra, Leda affären och Leda förändring. Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakta Lotta Holmgren
08-586 386 76
lotta.holmgren@stf.se

Till toppen