Logo

Erik och Greg om Chef- och ledarprogrammet

Erik Danell, försäljningschef, och Greg Lehman, produktområdeschef, från Lesjöfors Gas & Stock Springs har nyligen avslutat Chef- och ledarprogrammet. Vi ställde några frågor om utbildningen och hur den har hjälpt dem i deras dagliga arbete.

IMG_6435 (002).jpg

Om vi börjar med Lesjöfors Gas & Stock Springs, vilka är ni?
Lesjöfors Gas & Stock Springs ingår i koncernen Lesjöfors som varit verksamma sedan 1675. Idag ägs koncernen av det börsnoterade företaget Beijer Alma och är en av Europas ledande tillverkare av fjäderprodukter. Verksamheten är organiserad i tre områden. De producerar banddetaljer, trådfjädrar och eftermarknadsprodukter för bilar och andra fordon.

Berätta om varför ni valde att gå utbildningen?
Greg: För mig är personlig utveckling viktigt, jag kände att jag ville förbättra min ledarförmåga och denna utbildning hade det innehållet jag sökte.

Erik: Jag håller med Greg, personlig utveckling är viktigt! Jag behövde stärka min ledarroll, speciellt i förändringsarbete.

Vad tyckte ni om utbildningen? Var det något som var extra intressant?
Erik: Vi är båda mycket nöjda med programmet och vi fick med oss många bra verktyg och metoder. Personlighetsanalysen (DISC) var väldigt intressant för att förstå sig själv och andra människor. Jag tror även att ”situationsanpassat ledarskap” är något jag kommer ha stor nytta av i olika situationer.

Berätta vad ni har haft mest nytta av i ert dagliga arbete?
Greg: Förändringsarbetet och implementering av ett nytt arbetssätt, samt att leda en förändringsprocess med rätt verktyg. Det är ett bra sätt att få med folk i systemet.

Erik: Jag har jobbat många år i företaget och hade stor nytta av kursdelen ”Leda förändring”. Mitt ansvarsområde har genomgått stora förändringar och har gått från att vara ordermottagare till att bli en mer säljande organisation, vilket ställer högre krav på mig som ledare. Jag tyckte även att ”Leda mig själv och andra” var mycket intressant och då speciellt delen om att ge och få feedback.

Vad tyckte ni om upplägget med två kursdagar per månad?
Erik: Upplägget passade oss mycket bra och det var en bra spridning på delarna med möjlighet att reflektera och praktisera emellan tillfällena.

Ni är ju kollegor, vad ser ni för fördelar med att gå fler från samma företag?
Greg: Vi tyckte bara att det var positivt att vi var två från samma företag som gick utbildningen. Det är bra att kunna reflektera och diskutera med en kollega som har samma utmaningar.

Hur ser ni på framtida kompetensutveckling inom ert företag?
Erik: Men blir aldrig fullärd. Även om man arbetat ett tag som ledare är det viktigt att man hela tiden utvecklas i sin roll. Jag tror verkligen att det skulle vara bra för alla i vår organisation att genom personlighetsprofiler bli bättre på att förstå sig själv och sina kollegor.

Chef- och ledarprogrammet är en diplomutbildning om totalt åtta dagar, som består av de tre delkurserna Leda dig själv och andra, Leda affären och Leda förändring.


Vill du veta mer om utbildningen? Läs mer här eller kontakta Lotta Holmgren 08-586 386 76,
lotta.holmgren@bfab.se

Till toppen