Logo

Hur du blir en bra förhandlare

Det vi vill uppnå i en förhandling är sunda och vettiga resultat där alla parter känner sig nöjda. Konsten att bli en god förhandlare bygger på förmågan att skapa goda relationer med ömsesidighet och förtroende. För att realisera det är det av yttersta vikt att kunna läsa av och anpassa din förhandlingsstil till olika situationer. Förhandlingstekniker, förberedelser och god kommunikationsförmåga spelar också en avgörande roll. 

Förhandlingsteknik
Jan-Åke Björck, föreläsare på kursen Förhandlingsteknik och coach inför förhandlings- och kommunikationssituationer, sammanfattar hur du blir en bättre förhandlare.

Trygg i dig själv
Din självbild, dina värderingar och din attityd är avgörande för hur en förhandling gestaltar sig. Med hjälp av goda kunskaper i förhandlingsteknik kan du öva upp en bas till en sund självkänsla och självförtroende. Otrygghet och rädslor för att kanske bli lurad leder oftast till dåliga förhandlingsresultat. Är du förberedd på rätt sätt så inger det också en trygghet inför en förhandling.

Förberedelser
Konsten att sätta flexibla mål och kunna identifiera hur du kan förbättra din förhandlingsstyrka och kunna anpassa din förhandlingsstil utefter en given situation är helt avgörande för ditt förhandlingsresultat. Detta är av speciell vikt så att du inte hamnar i situationer då du måste förhandla i underläge. Baserat på din förberedelse kan du också välja lämplig förhandlingsstrategi.

Förstå och behärska psykologin bakom förhandling
Känner du din egen förhandlingsstil kan du anpassa den till andra förhandlingsstilar. Det handlar om att öva beprövade förhandlingstekniker och taktiker samt att få insikter om retorik och semantik.

Vill du bli en mer kompetent förhandlare?
Boka Förhandlingsteknik 21-23 nov

Till toppen