Logo

Maria Perzon Burman om Chef- och Ledarprogrammet

Maria arbetar som vice VD och controller på Cranex och har tidigare genomfört Chef- och ledarprogrammet hos oss. Cranex är ett företag som utför underhåll, modernisering, automation, konditionsanalys och nyleverans av traverser, telfrar, roterande maskiner och portar. Bolaget finns för närvarande i Luleå, Kiruna och Gällivare (Aitik).

Cranex-maria.png
Hej Maria! Berätta lite mer om din roll på Cranex

Jag arbetar som vice VD och controller där jag ansvarar för den interna företagsstyrningen och utvecklingen i bolaget.

Varför valde du att gå den här utbildningen?
Jag valde den på rekommendationer, bl.a. för att STF och BFAB haft andra kurser med bra upplägg.

Tycker du att du har fått användning av kunskaperna som du har fått under utbildningen?
Ja, det tycker jag. Det var mycket lärorikt att få insikt i hur samma budskap kan tas emot på en mängd olika sätt och jag har fått användbara kunskaper och handfasta tips för att tydliggöra min kommunikation. Jag har haft stor nytta av olika tekniker för att kommunicera och motivera beroende på mottagare. Jag känner mig tryggare i min ledarroll.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att vidareutvecklas i sin ledarroll?
Lär känna dig själv, identifiera både dina goda och de mindre smickrande sidorna och lyssna av din omgivning. Då blir det lättare att forma din ledarroll utifrån dina egna förutsättningar. Försök också hitta forum för reflektion och tillåtande öppna diskussioner. Många gånger är feedback och nya infallsvinklar bra verktyg för personlig utveckling.

Vill du veta mer om Chef- och ledarprogrammet?
Chef- och ledarprogrammet består av tre kunskapsblock; Att leda sig själv och andra, Att leda affären och Att leda förändring. Teori varvas med praktiska övningar. Varje del kan läsas fristående men läses med fördel som ett helt program om 8 dagar. Första utvärderingen landade på 5,6 på en 6-gradig skala.


Kontakta gärna Lotta Holmgren, programansvarig, om du vill veta mer!
lotta.holmgren@bfab.se
08-586 386 76

Till toppen