Logo

Populära kompetensträffar utvecklar bostadsuthyrare

Bostadsuthyrare upplever ibland att de är en något bortglömd yrkesgrupp inom fastighetsförvaltning, menar Jessica Andersson, utbildningsansvarig på BFAB. Just därför är de kompetensträffar för bostadsuthyrare som Jessica anordnar sedan över 20 år tillbaka en uppskattad mötesplats där nätverkande, dialog och kunskap som snabbt går att omsätta i praktiken ligger i fokus. Men vad innebär en kompetensträff egentligen? Hur går de till? Och vad får deltagarna ut av att delta?

Över 20 års erfarenhet av att utveckla och anordna kompetensträffar

Jessica Andersson började sin yrkesbana som förvaltningsassistent på Bostads AB Poseidon. Hon kände direkt att det här var en bransch henne! Alla trevliga människor och bredden vad gällde utvecklingsmöjligheter – det här var en bransch där hon aldrig skulle bli fullärd! Parallellt med att Jessica fortsatte utvecklas inom fastighetsbranschen utbildade hon sig på IHM Business School. Det ena ledde till det andra, som man brukar säga, och sedan några år tillbaka arbetar Jessica som utbildningsansvarig hos BFAB.

Jessica (längst t.h.) tillsammans med glada deltagare på kompetensträff på FågelbroHus

Det erbjudande hos BFAB som Jessica själv är extra stolt över är de kompetensträffar för Bostadsuthyrare som hon själv varit med och byggt upp och utfört i över 20 år.

– Det finns så många sätt att utveckla uthyrarrollen! På kompetensträffarna hämtar deltagarna inspiration från varandra för att utvecklas tillsammans. Många deltagare är återkommande, samtidigt som det fylls på med nya intressanta personer vid varje tillfälle. Det är även mycket givande för mig som utbildningsarrangör att få direktkontakt med yrkesproffs i branschen. Vid flera tillfällen har deltagarnas insikter och frågeställningar resulterat i nya utbildningar för att täppa till ytterligare kunskapsluckor som finns inom branschen.

En möjlighet till inspiration och kunskapsöverföring

Kompetensträffarna består av två innehållsrika dagar där deltagarna får tillfälle att nätverka med andra inom samma yrkesgrupp och en chans att utvecklas genom att hitta inspiration och nya idéer.

Innan kompetensträffen ombeds varje deltagare att skicka in olika problemställningar och funderingar utifrån den egna jobbvardagen. De ligger sedan till grund för olika diskussioner som genomförs i strukturerade grupparbeten under den första dagen. Ämnena kan beröra alltifrån funderingar kring hur man bäst hanterar visningar och uthyrning i nyproduktion, vad som egentligen kan räknas som inkomst till olovliga andrahandsuthyrningar och hur samarbetet med socialtjänsten fungerar.

Efter genomförda gruppdiskussioner lyfts de olika diskussionerna i helgrupp och dagens summeras på kvällen med en middag under mer lättsamma former där deltagarna lär känna varandra bättre.

Dag två är det alltid ett längre föreläsningstillfälle med en noga utvald föreläsare utifrån dagsaktuella ämnen för yrkesgruppen. På kompetensträffarna i september får deltagarna träffa Fredric Bohm som föreläser om hot och våld på arbetet. Därefter avslutas dagarna med en gemensam lunch.

– Något som jag uppskattar med att arbeta för BFAB är att det verkligen finns en tanke med allt! BFAB är ett framåtsträvande företag med en tydlig plan för att nå målen i kombination med ett starkt, men också omtänksamt, ledarskap. Jag känner mig uppmuntrad att komma med egna idéer och förslag och att våga testa nya angreppssätt, säger Jessica.

Värdefullt att få diskutera uthyrningsrelaterade frågor

Med två decenniers erfarenhet och hittills 68 utförda kompetensträffar i ryggsäcken har Jessica följt hur yrkesrollen som bostadsuthyrare har utvecklats. I takt med digitiseringens och digitaliseringens* framfart har bostadsuthyrarna kommit allt längre ifrån slutkund i det dagliga mötet.

– Efter varje genomförd kompetensträff får deltagarna utvärdera hur de upplevt innehåll och upplägg och vilka eventuella utvecklingsmöjligheter vi kan tänka på till nästa tillfälle. Det syns tydligt i svaren att deltagarna upplever det extra värdefullt att få prata om uthyrningsrelaterade frågor med andra bostadsuthyrare. Det hinns normalt inte med i vardagen och kanske är man ensam i sin uthyrarroll på sitt företag. Kompetensträffarna är ett välbehövligt forum för diskussioner och nya insikter, berättar Jessica.

Konkreta lösningar som kan användas omgående

Appar och andra digitala hjälpmedel effektiviserar mycket, men det personliga mötet riskerar att skalas bort i arbetsvardagen. Det skapar nya tekniska utmaningar för bostadsuthyrarna och är en vanligt återkommande diskussionspunkt, tillsammans med bl.a. stresshantering, bostadsbristen och långa bostadsköer att hantera.

– Genom de gemensamma diskussionerna får deltagarna konkreta uppslag och lösningar som de direkt kan använda i sin organisation när de kommer hem. Det är roligt att se att tack vare nätverkandet som sker på plats håller många även kontakten efteråt och fortsätter stötta varandra i arbetsvardagen, avslutar Jessica.


*Digitisering = konvertera information från analog till digital form, t.ex. att skanna in  text och bilder.
Digitalisering = en process i samhället/omvandling av ett företags affärsmodell baserad på att majoriteten av all information är digital och kan behandlas av datorer.
Källförklaring: https://it-ord.idg.se/ord/digitisering/.


Är du nyfiken på att läsa mer om kompetensträffarna för bostadsuthyrare och vad de kan bidra med till i din organisation? Klicka vidare och läser mer här.

Till toppen