Logo

Kurser inom arbetsmiljö

För att få en trygg och kreativ arbetsplats krävs att arbetet kan utföras på ett effektivt och arbetsmiljömässigt korrekt sätt. För att uppnå det krävs bra kunskap om lagstiftningen samt att man verkligen efterlever den. Här har arbetsmiljösamordnaren en mycket viktig roll. På våra utbildningar får du kunskapen och verktygen som gör dig förberedd inför dessa utmaningar. 

 

Vill du vidareutbilda dig inom ramverken för arbetsmiljö på din byggarbetsplats?

Vi på BFAB erbjuder kurser och utbildningar inom byggarbetsmiljö, bland annat utbildningar till byggarbetsmiljösamordnare enligt BAS P och BAS U i enlighet med Arbetsmiljöverkets direktiv. Här hos oss hittar du arbetsmiljöutbildningar och kurser som hålls både online och i fysiska klassrum.

För att upprätthålla en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen krävs bra och gedigen kompetens kring arbetsmiljölagen samt roller och ansvar, och förstås en bra arbetsorganisation. I våra kurser om byggarbetsmiljö får du kunskap kring allt detta samt även verktyg för att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor.

3 utbildningar hittade

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för BAS P och BAS U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

  • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
  • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
  • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
  • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom bygg- och fastighetsbranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Byggarbetsmiljösamordnare och andra kurser inom bygg och arbetsmiljö

I vårt kursutbud finns bland annat:

  • BAS P Byggarbetsmiljösamordnare – 2 kursdagar
    Denna kurs i byggarbetsmiljö redogör för vad som krävs för att inneha rollen som BAS P Byggarbetsmiljösamordnare. Du får bland annat kunskap om arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen, roller och ansvar m.m. Kursen ger dig även kunskap om vad du behöver läsa in för att klara en certifiering för BAS P.

  • Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö – 1 kursdag
    Vad kan du som byggherre eller byggherrens representant göra för en säkrare byggarbetsplats? Kursen lyfter tillvägagångssätt och verktyg för dig som byggherre till att kunna skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Kontakta oss på BFAB!


Välkommen att ta det av vårt kursutbud!

Har du frågor om våra utbildningar och kurser inom området arbetsmiljö och byggarbetsmiljö? Du är alltid välkommen att kontakta oss på BFAB, vi hjälper dig gärna!

Till toppen