Logo

Kurser inom arbetsmiljö

Vill du vidareutbilda dig inom ramverken för arbetsmiljö på din byggarbetsplats? 

Vi på BFAB erbjuder kurser och utbildningar inom byggarbetsmiljö, både utbildningar till byggarbetsmiljösamordnare enligt både BAS P och BAS U samt även en kurs på engelska rörande olika byggarbetsroller enligt BAS P och BAS U i enlighet med Arbetsmiljöverkets direktiv. 

För att upprätthålla en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen krävs bra och gedigen kompetens kring arbetsmiljölagen, roller, ansvar och arbetets organisation. I våra kurser får du kunskap kring allt detta samt även verktyg för att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor.

Byggarbetsmiljösamordnare och andra kurser inom bygg och arbetsmiljö

I vårt kursutbud finns b.la:

  • Arbetsmiljö
    BAS P Byggarbetsmiljösamordnare - 2 kursdagar
    Denna kurs i byggarbetsmiljö redogör för vad som krävs för att inneha rollen som BAS P Byggarbetsmiljösamordnare. Du får bland annat kunskap om arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen, roller och ansvar m.m. Kursen ger dig även kunskap om vad du behöver läsa in för att klara en certifiering för BAS P.
  • Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö - 1 kursdag
    Vad kan du som byggherre eller byggherrens representant göra för en säkrare byggarbetsplats? Kursen lyfter tillvägagångssätt och verktyg för dig som byggherre till att kunna skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Kontakta oss på BFAB!

Välkommen att ta del av vårt kursutbud här nedan! 

Har du frågor om våra utbildningar och kurser inom området arbetsmiljö och byggarbetsmiljö? Du är alltid välkommen att kontakta oss på BFAB, vi hjälper dig gärna!

3 utbildningar hittade

Till toppen