Logo

Kurser inom lagar och byggregler

Du har säker hört förut hur viktigt det är att kunna vilka lagar och regler som gäller och vilka krav som måste uppfyllas. Men handen på hjärtat, hur bra koll har du på Plan- och bygglagen (PBL) och senaste inom Boverkets byggregler (BBR)? Om du gör rätt från början genererar det en billigare och snabbare process. Dessutom sparar ni både tid och pengar i era projekt. Så kanske är det dags att få koll nu?

Att ha uppdaterade kunskaper kring planläggning och regelverk rörande bebyggda områden och markanläggning, är av största vikt oavsett vilken organisation eller position du har inom er entreprenad eller organisation. Våra kurser på BFAB ger dig uppdaterade kunskaper om vilka lagar och byggregler som gäller, och vilka krav som måste uppfyllas. Kurserna hålls både online och i fysiska klassrum.

Missa inte Tillgänglighetsdagen 2021

Inspiration, nya erfarenheter och nätverksbyggande inom tillgänglighet.

8 utbildningar hittade

Grundkurs

Kurser i byggregler – stärk din kompetens


I vårt kursutbud hittar du bland annat: 

  • AMA AF 12 – 1 kursdag
    Kurs där du får en grundlig genomgång av AMA AF 12, och dess koppling till standardavtalen.

  • PBL – 1 kursdag
    Kurs som ger dig grundläggande kunskaper om PBL (Plan- och bygglagen) samt de senaste uppdateringarna kring byggreglerna i denna.

  • BBR – 1 kursdag
    Kurs som ger dig en översiktlig genomgång av Boverkets byggregler, inklusive de senaste uppdateringarna i BBR. 

Ta gärna kontakt med oss på BFAB!


Behöver ni mer information om vårt utbud av och utbildningar och kurser rörande lagar och byggregler? Tveka inte att höra av dig till oss på BFAB, vi hjälper dig vidare!

Till toppen