Logo

Kurser inom byggnadsteknik och regelverk

Du har säkert hört hur viktigt det är att kunna vilka lagar och regler som gäller och vilka krav som måste uppfyllas. Men handen på hjärtat, hur bra koll har du på Plan- och bygglagen (PBL) och senaste inom Boverkets byggregler (BBR)? Om du gör rätt från början genererar det en billigare och snabbare process. Dessutom sparar ni både tid och pengar i era projekt. Så kanske är det dags att få koll nu? Här har vi samlat våra utbildningar som berör byggnadsteknik och regelverk. 

Att ha uppdaterade kunskaper kring byggnadsteknik och regelverk rörande bebyggda områden och markanläggning, är av största vikt oavsett vilken organisation eller position du har inom er entreprenad eller organisation. Våra kurser på BFAB ger dig uppdaterade kunskaper om vilka lagar och byggregler som gäller, och vilka krav som måste uppfyllas. Kurserna hålls både online och i fysiska klassrum.​

Kurser i byggregler – stärk din kompetens


I vårt kursutbud hittar du bland annat: 

 • AMA AF 12 – 1 kursdag
  Kurs där du får en grundlig genomgång av AMA AF 12, och dess koppling till standardavtalen.

 • PBL – 1 kursdag
  Kurs som ger dig grundläggande kunskaper om PBL (Plan- och bygglagen) samt de senaste uppdateringarna kring byggreglerna i denna.

 • BBR – 1 kursdag
  Kurs som ger dig en översiktlig genomgång av Boverkets byggregler, inklusive de senaste uppdateringarna i BBR. 

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för BAS P och BAS U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

 • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
 • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
 • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
 • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom bygg- och fastighetsbranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Ta gärna kontakt med oss på BFAB!


Behöver ni mer information om vårt utbud av och utbildningar och kurser rörande lagar och byggregler? Tveka inte att höra av dig till oss på BFAB, vi hjälper dig vidare!​

Hitta utbildning inom Kurser inom byggnadsteknik och regelverk, sök eller filtrera

Typ

Stad

Ämne

10 utbildningar hittade

Till toppen