Logo

Kurser i fastighetsjuridik

Ansvarar du över fastigheter och skulle behöva veta mer om fastighetsjuridik? Våra kurser ger dig all kunskap och nödvändiga verktyg för att lyckas! Genom BFABs kurser och utbildningar i fastighetsjuridik och hyresjuridik förbättrar du din kompetens och dina chanser att lyckas i branschen avsevärt. Färdigheter som exempelvis förhandlingsteknik för lokalhyresavtal och fördjupade kunskaper om hyreslagen gör dig till en nyckelperson i din organisation.

Många av våra kurser och utbildningar i fastighetsjuridik och hyresjuridik ges såväl i klassrum som online i det digitala klassrummet. Det öppnar upp möjligheterna för dig som saknar möjlighet att ta dig till en annan ort. Läs mer om våra olika upplägg.

8 utbildningar hittade

Breda utbildningar inom fastighetsjuridik och hyresjuridik


Att jobba i fastighetsbranschen är i flera avseenden ett sätt att delta i samhällsbyggandet! Behovet av kompetens i fastighetsjuridik är i dagsläget mycket stort och förväntas förbli så även i framtiden. Gå en kurs och öka din kompetens!

Våra kurser och utbildningar inom fastighetsjuridik


Bland våra kurser hittar du bland annat:

  • Introduktion till fastighetsjuridik – Online-kurs som ger dig grundkunskaperna om juridiska rättigheter och skyldigheter inom fastighetsbranschen. Vi går igenom avtalsrätt och korrekt hantering av tvister. Vi lutar oss mot viktiga kapitel i Jordabalken. Upplägget med e-learning är flexibelt och gör att du kan studera i den takt som passar dig. Du kan även pausa och repetera fritt.
  • Störningshantering i lägenhetsboende – Om du kommer i kontakt med hyresgäster i ditt arbete har du säkert märkt att det inte är helt ovanligt att de blir störda av varandra. Tyvärr leder det ofta till konflikter där hyresvärden måste ingripa. I den här kursen ingår praktiska moment, som hur man bäst upprättar störningsrapporter och varningsbrev. Kursen ges i digitalt klassrum.
  • Praktisk juridik för fastighetsvärdar – I utbildningen ges kunskap om det stora antal lagar och förordningar som reglerar kontakten mellan hyresgästerna och bostadsföretaget. En översiktlig genomgång ges av de juridiska regler som gäller i den vardagliga kontakten mellan hyresgäster och fastighetspersonal. Välj om du vill studera i klassrum eller online i digitalt klassrum.
  • Hyresjuridik bostäder – Grundkurs – Den här kursen i fastighets- och hyresjuridik innehåller grunden inom hyresjuridik för bostäder. Utbildningen behandlar viktiga avsnitt i hyreslagen, och ger dig de nödvändiga praktiska kunskaperna för att förstå och kunna hantera hyresrätten för bostäder. Välj att gå utbildningen online eller i klassrum.
  • Hyresjuridik bostäder – Fördjupning – För dig som gått grundkursen i hyresjuridik bostäder erbjuder vi en fördjupande utbildning. Vi övar bland annat på fastighetsjuridiska perspektiv på hyresnämndsförhandlingar enligt lagens utformning för bostäder. Precis som grundkursen kan du välja att studera online i digitalt klassrum, eller i klassrummet.


Har du frågor om våra kurser och utbildningar inom områden som rör juridik och fastigheter? Välkommen att kontakta oss på BFAB – vi hjälper dig vidare! 

Till toppen