Logo

Kurser i fastighetsjuridik

Ansvarar du över fastigheter och skulle behöva veta mer om fastighetsjuridik? Våra kurser ger dig all kunskap och nödvändiga verktyg för att lyckas! Genom BFABs kurser och utbildningar i fastighetsjuridik och hyresjuridik förbättrar du din kompetens och dina chanser att lyckas i branschen avsevärt. Färdigheter som exempelvis förhandlingsteknik för lokalhyresavtal och fördjupade kunskaper om hyreslagen gör dig till en nyckelperson i din organisation.

Breda utbildningar inom fastighetsjuridik och hyresjuridik

Att jobba i fastighetsbranschen är i flera avseenden ett sätt att delta i samhällsbyggandet! Behovet av kompetens i fastighetsjuridik är i dagsläget mycket stort och förväntas förbli så även i framtiden.

Bland våra kurser hittar du bland annat:

Hyresförhandlingar för lokaler - 2 kursdagar
Den här kursen i förhandlingsteknik ger dig kunskap om hur du planerar och genomför en förhandling om exempelvis hyresavtal. Regelverket för uppsägning, delgivning, villkorsändring, etc, ingår även i kursen.


Hyresjuridik del 1, bostäder och lokaler - 2 kursdagar
Den här kursen i fastighets- och hyresjuridik innehåller grunden inom hyresjuridik. Utbildningen behandlar viktiga avsnitt i hyreslagen, och ger dig de nödvändiga praktiska kunskaperna för att förstå och kunna hantera hyresrätten för bostäder och lokaler.


Praktisk juridik för fastighetsvärdar - 1 kursdag
I utbildningen ges kunskap om det stora antal lagar och förordningar som reglerar kontakten mellan hyresgästerna och bostadsföretaget. En översiktlig genomgång ges av de juridiska regler som gäller i den vardagliga kontakten mellan hyresgäster och fastighetspersonal.

Välkommen att läsa vidare om vårt stora kursutbud inom hyresjuridik och fastighetsjuridik här nedan! 

Har du frågor om våra kurser och utbildningar inom områden som rör juridik och fastigheter? Välkommen att kontakta oss på BFAB – vi hjälper dig vidare! 

11 utbildningar hittade

Grundkurs

Till toppen