Logo

Kompetensträffar

Kompetens kan byggas genom ökade kunskaper, men också genom erfarenhetsutbyte, inspiration och reflektion. Välkommen till någon av våra kompetensträffar som kan innefatta inspirerande föreläsningar, grupparbeten ledda av erfarna processledare, intressanta studiebesök och trevlig samvaro med bransch- och yrkeskollegor.

Ett område på framväxt!

Inga resultat

Testa att utöka eller ändra din sökning.

Till toppen