Logo

Kompetensträffar för Bostadsuthyrare

Kompetens kan byggas genom ökade kunskaper, men också genom erfarenhetsutbyte, inspiration och reflektion. Välkommen till våra kompetensträffar för bostadsuthyrare som kan innefatta inspirerande föreläsningar, grupparbeten ledda av erfarna processledare, intressanta studiebesök och trevlig samvaro med bransch- och yrkeskollegor.

Ett område på framväxt!

1 utbildning hittades

Till toppen