Logo

Fastighetsmoms

2 kursdagar

Momsreglerna är komplicerade. Korrekt hantering medför lönsamma besparingar åt företaget. Vi reder bl.a. ut begreppen vad gäller frivillig skattskyldighet, avdragsrätt och jämkning och ger dig helhetsbilden för att du ska kunna undvika fällor och fel.

Innehåll i kurs

Vi går bland annat igenom: 

 • Förutsättningarna för frivillig skattskyldighet (moms på lokalhyra)
 • Moms på parkering
 • Vad gäller för avdragsrätt för moms på drift och investeringar i fastigheter
 • Hur beräknas momsschablonen?
 • Uppförandeskede och retroaktivt avdrag
 • Jämkning av investeringsmoms
 • Fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms
 • Utlägg och vidarefakturering
 • Uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning

Kursens mål

Att ge fördjupade kunskaper samt gemensamt diskutera fram möjliga lösningar i speciella praktikfall.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Elsie-Britt Bäckström
Elsie-Britt Bäckström Ekonom, Thon Property

Alla delar vi gick igenom var mycket intressanta och matnyttiga. Föreläsarna var väldigt pedagogiska - tummen upp för dom. 

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Allmänt om moms

Grunderna för frivillig skattskyldighet
- Förutsättningar (fastighet i momshänseende, lokalbegreppet, krav på verksamhet i lokalen, stadigvarande användning)
- Uthyrning till stat och kommun
- Andrahandsuthyrning
- När upphör frivillig skattskyldighet?

Övningar

Avdragsrätt för ingående moms
- När inträder avdragsrätten och när upphör den
- Momsschablonen och fördelningsprinciper
- Frivillig skattskyldighet under uppförandeskede
- Gränsdragningen mellan reparation/underhåll och ny-, till- och ombyggnad
- Retroaktivt avdrag

Övningar

Dag 2

Jämkning

Förvärv och försäljning av fastighet

Redovisning av moms
- Förskottshyra
- Jämkning
- Utlägg och vidarefakturering

Övningar

Uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning

Äldreboende och kommuns rätt till momskompensation

Fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms

Övningar

Övrigt, aktuella frågor

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Royne  Schiess
Royne Schiess Ernst & Young

Royne är skattejurist specialiserad på moms och arbetar hos Ernst & Young sedan 1997. Royne har över 20 års erfarenhet av moms och har specialiserat sig på och har lång erfarenhet av momsfrågor framförallt avseende fastighet, bygg och den kommunala sektorn.

Britta Nordström
Britta Nordström EY

Britta är skattejurist på EY och är specialiserad på momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen. Britta har lång erfarenhet av att rådge svenska och internationella företag i olika frågor som rör moms samt bistår även företag i skatteärenden hos Skatteverket eller i domstol.

2 kursdagar 14 650 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 14 okt 2019, 09:30
 • Slut 15 okt 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ekonomipersonal, ägare, controllers och fastighetsförvaltare inom såväl privata som offentliga fastighetsföretag.

Förkunskaper

För att få största möjliga utbyte av kursen bör man ha viss erfarenhet av momsredovisning för fastigheter, till exempel tidigare momskurser eller längre praktisk erfarenhet. 

Datum

stockholm, 14 okt 2019 - 15 okt 2019

Pris

14 650 kr exkl. moms

Till toppen