Logo

Säkerhetsutbildningar

Låt oss hjälpa ditt företag i det förebyggande arbetet att förhindra arbetsplatsolyckor och säkerställa lagkrav. Vi tillhandahåller säkerhetskurser inom Fallskydd, Heta arbeten, Grundläggande brandskydd, och första hjälpen (HLR inklusive hjärtstartare) samt Förebyggande hot och våld för medarbetargrupper inom förvaltnings- och fastighetsbolag.

Kurser

 • Fallskydd
 • Heta arbeten
 • Grundläggande brandskydd
 • HLR
 • Förebyggande hot och våld

Kontakta mig gärna om du har frågor

Fallskydd

Fallskydd Bas/Arbete på hög höjd (ca 8h)

Fall från hög höjd är den absolut vanligaste arbetsplatsolyckan. Den här kursen ger deltagaren en ökad förståelse för arbete på hög höjd samt verktygen som krävs för att skapa en säker miljö. Riktar sig till dig som ska utföra arbeta från hög höjd, dvs arbete över 2 meter. Utbildningen har både teori och praktiska moment

Innehåll

 • Svensk lagstiftning
 • CE & EN-märkning
 • Riskanalys
 • Räddningsplan
 • Skyddsutrustning
 • Årlig besiktning av skyddsutrustning
 • Förankringspunkter
 • Teoretiskt test
 • Klättringsmetoder
 • Arbetsrutiner
 • Ergonomi
 • Korrekt användning av skyddsutrustning
 • Genomförande av riskbedömning och räddningsplan

 

Behörighet

Utbildningen ger ett certifikat

Heta arbeten

Heta Arbeten (ca 7h)

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga HETA arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat. Utbildningen har både teori och praktiska moment.

Innehåll

 • Vad räknas som Heta Arbeten
 • Ansvar och organisation
 • Tillståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Heta arbeten
 • Försäkringsvillkor
 • Blankett, tillståndslista för Heta Arbeten
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandteori
 • Släckningsutrustning
 • Brandfarliga varor
 • Risker med och hantering av gasflaskor
 • Tätskikt
 • Praktisk brandsläckning
 • Teoriprov

 

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Grundläggande brandskydd

Grundläggande brandskydd (ca 3-4 h)

Grundläggande brandskyddsutbildning som ger deltagaren verktyg och kunskap för att kunna jobba med ett förebyggande brandskyddsarbete. Deltagaren får även kunskaper i hur vi agerar utifall olyckan är framme i form av praktiska övningar i utrymning och släckning.

Innehåll

 • Brandteori med brandförlopp mm
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skador, skadeverkan
 • Utrymningsvägar/utrymningsplan
 • Val av släckredskap - vilka släckmedel finns
 • Släckövning och praktiskt handhavande av brandsläckare
 • Släckövning med brandfilt

 

Behörighet

Kursen ger ett intyg

 

HLR

Första Hjälpen inkl. HLR med hjärtstartare (ca 3-4h)

Lär dig rädda liv gå din viktigaste utbildning!
Med en HLR- utbildning kan du känna dig trygg i hur du bör agera vid ett hjärtstopp både hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare!

Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment, men fokus kommer ligga på det praktiska. Varje kursdeltagare kommer att öva på varsin HLR docka.


Innehåll

 • L-ABC
 • Kedjan som räddar liv
 • HLR med hjärtstartare
 • Luftvägsstopp
 • Stoppa blödning
 • Vanligt förekommande skador, första förband

 

Behörighet

Kursen ger ett intyg

Förebyggande hot och våld

Förebyggande hot och våld (ca 7 h)

Hot och våld förekommer frekvent på många arbetsplatser i dagsläget. Hur är ni förberedda?

Förmågan till kommunikation och konflikthantering är en viktig faktor i alla organisationer och verksamheter. Att kunna hantera en laddad och potentiellt farlig situation framgångsrikt förutsätter kunskap om kommunikationens dynamik och en effektiv bemötande konflikthantering. På denna kurs ger vi er kunskap och praktiska metoder för att lyckas med detta.

Innehåll

 • Egen fysisk säkerhet - hur man rör sig i en lägenhet
 • Rumsuppfattning
 • Farliga föremål
 • Att inte försätta sig i en dålig situation
 • Hur man talar - det här med icke konfrontativa metoder
 • Vad ska vi acceptera?
 • Regler och lagar. När och hur får du tillträde till lokalen/lägenheten
 • Goda exempel
 • Rättigheter, samla bevis och utrymme att agera

Pris & Villkor

För offert kontakta Lotta Holmgren.

Allmänna villkor >
Till toppen