Logo

Tillgänglighet - Baskurs

2 kursdagar

Öka din kunskap om tillgängligheten i byggnader och närmiljöer.

Under två lärorika dagar får du kännedom om gällande regelverk och hur byggnaders och närmiljöers tillgänglighet kan bevakas i byggprocessens olika skeden. Genom inlevelseövningar får du en ökad insikt om betydelsen som den fysiska miljöns utformning har för personer med funktionsnedsättningar. Det är också ett första steg för dig som på sikt avser att certifiera dig som sakkunnig inom tillgänglighet.

Innehåll i kurs

 • Inlevelseblock för att skapa insikt och förståelse 
 • Genomgång av samhällets regelsystem när det gäller tillgänglighet
 • Funktionshinder, definitioner och olika gruppers behov
 • Funktionshindrades erfarenheter
 • Utformning av byggnader för tillgänglighet och reflektioner
 • Hur du kan arbeta som fristående sakkunnig

Under inlevelseövningarna medverkar representanter från Hörselskadades Riksförbund, Synskadades Riksförbund och RG Aktiv rehabilitering.

För dig som avser att certifiera dig som sakkunnig i tillgänglighet erbjuder vi också Tillgänglighet - utbildning inför certifiering. Kursen förbereder dig inför certifieringsprovet.

Kursens mål

Att ge dig bred kunskap om byggnaders och närmiljöers tillgänglighet och användbarhet. Du får kännedom om hur den fysiska miljöns utformning kan verka stödjande eller hindrande för personer med funktionsnedsättningar. Du ska även känna till samhällets krav på tillgänglighet och användbarhet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning
Joachim Staremo

Inlevelseövningar – rullstol och syn
Representanter från RG Aktiv Rehabilitering och SRF Stockholm & Gotlands Län

Inlevelseövningar  –  hörsel
Alf Lindberg

Tillgänglighetsfrågan i bygg- och fastighetsbranschen
Joachim Staremo

Tillgänglighetsreglerna i PBL och BBR
Joachim Staremo

Dag 2

Tillgänglighetsreglerna i PBL och BBR (forts.)
Joachim Staremo

Tillgänglighet – en mänsklig rättighet
Maria Johansson

Ombyggnad – vad gäller?
Joachim Staremo

Att arbeta som konsult och som certifierad sakkunnig i tillgänglighet
Joachim Staremo

Tillgänglig utemiljö
Lennart Klaesson

Goda exempel på tillgänglighetslösningar
Joachim Staremo

Avslutande diskussioner

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Joachim Staremo
Joachim Staremo Staremo Tillgänglighetskonsult

Joachim är utbildad arkitekt på Chalmers och har arbetat ca 15 år med projektering och ca 10 år som tillgänglighetskonsult. Han arbetar heltid som tillgänglighetskonsult och är certifierad TIL2-sakkunnig. Intresserad av de frågor som gör att tillgänglighetsarbetet är effektivt och meningsfullt.

Lennart Klaesson
Lennart Klaesson Lennart Klaesson Arkitekt SAR/MSA

Lennart har arbetat många år som projekterande arkitekt på olika arkitektkontor. Har erfarenhet av stadsplanering och bygglov, renovering och ombyggnader av äldre byggnader. Han har varit projektledare för Stockholms stads Tillgänglighets-projekt. Lennart drivet idag egen konsultverksamhet, mest med uppdrag som certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Maria Johansson
Maria Johansson Maria kommunicerar
Alf Lindberg
Alf Lindberg Hörselskadades Riksförbund HRF
Representanter från RG Aktiv Rehabilitering och SRF Stockholms & Gotlands län
2 kursdagar 15 900 kr exkl. moms
 • digitalt klassrum Zoom - Lugnet
 • Start 13 okt 2020, 09:30
 • Slut 14 okt 2020, 16:00
 • Boka 1 Plats kvar
 • stockholm
 • Start 23 mar 2021, 09:30
 • Slut 24 mar 2021, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 19 okt 2021, 09:30
 • Slut 20 okt 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Byggherrar, arkitekter, förvaltare, projektörer, projektledare, kvalitetsansvariga, handläggare av bygglov och bygganmälan och för dig som vill certifiera dig som sakkunnig.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

digitalt klassrum, 13 okt 2020 - 14 okt 2020

stockholm, 23 mar 2021 - 24 mar 2021

stockholm, 19 okt 2021 - 20 okt 2021

Pris

15 900 kr exkl. moms

Till toppen