Logo

Elsäkerhetsdagarna 2022

Presentationer 5 december

Elsäkerhetsverkets olycksfallsrapport för 2021 – Hur kan vi nyttja den i det skadeförebyggande arbetet?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö & Johnny Pettersson, Kenzington

Aktuellt från Elsäkerhetsverket

Anders Richert, Elsäkerhetsverket

Kort rapportering av arbetet med utgåva 4 av SS-EN 50110-1 – Vilka är nyheterna?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö & Johnny Pettersson, Kenzington

Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter om utförande, skyltning och kontroll – Föreskrifterna som påverkar innehavare och elinstallationsföretag.

Elsäkerhetsverket

Arbete med risk för induktion och influens — Planering och åtgärder – Hur kan man förebygga olycksrisken vid arbete med risk för induktion

Reijo Eriksson, Ellevio AB och Jimmy Laukas, Vattenfall Eldistribution AB

Betydelsen av termer och definitioner för elbranschen – Vikten av att använda rätt ord i rätt sammanhand

Joakim Grafström, Ordförande i IEC TC 1

Elinstallationer och skydd mot brand och driftstörningar – SEK Handbok 460 — ett hjälpmedel för skydd mot brand och driftstörning

Frank Johansson, Huvudförfattare till SEK Handbok 460 och ordförande i Elektriska Nämndens Tekniska Utskott

Förslaget till utgåva 4 av SS 436 40 00 – Vilka blir nyheterna i elinstallationsreglerna?

Joakim Grafström, Specialist elinstallationsregler på SEK Svensk Elstandard

Kontroll före idrifttagning – Hur säkerställer vi kontinuitet? Provning eller inspektion?

Johnny Pettersson, Kenzington

Skyltning — Termiskt ljusbågsenergi – Skyltning av ljusbågsfara i praktiken

Magnus Carlsson, Elingenjör, Borealis AB

Handbok 421 — Val av ledare och val av skydd – Ny utgåva av handbok för ledningsdimensionering

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

elsak_22.jpg

Till toppen