Logo

Elsäkerhetsutbildningar Hitachi Energy

kundbild_hitachi_stf_700x300.jpg

STF är stolt leverantör av Elsäkerhetsutbildningar till Hitachi Energy.

Att notera vid bokning

Under rubriken Faktureringsinformation är det mycket viktigt att du fyller i fältet inköpsordernummer korrekt. Om inköpsordernumret inte skrivs in i samband med bokningen kan en administrativ kostnad tillkomma, då fakturorna inte blir godkända.

Här finns en instruktionsguide för hur du bokar din kurs hos oss.

Arbetar du på ABB?
Om du arbetar på ABB finns er bokningssida här.


To note when booking

Under the heading Faktureringsinformation, it is very important that you fill in the field Inköpsordernummer (purchase order number) correctly. If the purchase order number is not entered when booking, an administrative cost may be added, as the invoices will not be approved.

Are you working for ABB?
 If you´re working at ABB, you can reach your booking page here.

Vill du komma i kontakt med oss på STF?

  • Om Ni har önskemål av en egen kurs, ange då ungefärligt datum Ni önskar kurs så återkommer vi med förslag.
  • Behöver Ni få hjälp eller råd om kurser tveka inte att ta kontakt så ringer vi upp inom kort.
  • Saknar du ett intyg, skriv namn på deltagare och vilken kurs det gäller.
  • Kan du inte logga in för att göra Web-ELSA, ange namn och e-post så hjälper vi till.

 

Fyll i kontaktformuläret nedan, så återkommer vi inom kort.

4 utbildningar hittade

Policy enligt Hitachi Energy- Instruction 8DAD1000291

Utbildning ELSA - Elsäkerhet vid arbete

Lärarledd utbildning ska genomföras var 4:e år, däremellan går deltagarna WebELSA-kursen var 12:e månad för att hålla sin kunskaper uppdaterade. Genomför en deltagare inte de digitala repetitionstillfällena måste deltagaren gå den lärarledda ELSA kursen varje år.

Är kursen genomförd på engelska ska kursen repeteras vart annat år.

Utbildning ESA

Lärarledd utbildning som ska rikta sig till fackkunnig/vara på nivå fackkunnig. Utbildningen är på 1 eller 2 dagar beroende på tidigare kompetens och ska repeteras vart tredje år. Gäller både svenska och engelska.

Utbildning ELSA för elprovplats

Lärarledd utbildning som kan vara anpassad till respektive provplats/provrum. Utbildningen ska repeteras vart tredje år.

Ingår i kursavgift

I priset för schemalagd kurs ingår kursdokumentation, lunch och fika.

I utbildningen ELSA elsäkerhet vid arbete ingår även tre årliga repetitionsomgångar av WebELSA.


Education ELSA - Electrical safety at work

Teacher-led training must be carried out every 4 years. In between the participants take the WebELSA course every 12 months to keep their knowledge up to date. If a participant does not complete the digital rehearsals the participant must take the teacher-led ELSA course every year. 

If the course is conducted in English, the course must be repeated every other year.

Education ESA

Teacher-led education that should be aimed at professionals/be at the level of experts. The training is for 1 or 2 days depending on previous competence and must be repeated every three years. Applies to both Swedish and English. 

ELSA training for electrical test site

Teacher-led education that can be adapted to the respective test site/test room. The training must be repeated every three years. 

What is included in course fee?

The price for the scheduled course includes course documentation, lunch and coffee. The ELSA electrical safety at work program also includes three annual repetitions of WebELSA.


Kontakta mig för frågor eller företagsinterna kurser 

Andreas  Carlsson

Andreas Carlsson
Utbildningsansvarig El & Industri
076-540 07 78
andreas.carlsson@stf.se

Till toppen