Innehåll i kurs

 • Elfaran
  - Statistik
  - Skadeeffekter, kort- och långsiktiga
  - Elfaran, chockstömmar och ljusbågar
  - Vikten av läkarundersökningar. Anmälan av elolycka
  - Skyddskläder
 • Organisation
  - Tydlighet i ansvar och arbetsuppgifter
  - Elsäkerhetsledarens roll – skyldigheter och förväntningar
 • Det elektriska regelverket – en kort presentation
  - Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder för elsäkerhet, aktuella regler och de viktigaste förändringarna
 • Riskhantering
  - Elsäkerhetsplaneringen
   - Take 5
  - Skyddsutrustning och verktyg

 • Skötselåtgärder
 • Arbete

   - Arbetsmetoder med fokus på arbetet utan och nära spänning
  - Seven steps
 • Hitachis interna instruktion 8DAD1000291
 • Kunskapskontroll