Logo

Besiktning av anläggningar håller kostnaderna nere

Om du projekterar nya anläggningar som ska installeras framöver är du nog väl medveten om att du berörs av de nya föreskrifterna. Men handen på hjärtat, hur bra koll har du på alla olika regelverk? Genom ökad kunskap om hur du besiktar en anläggning kan du göra ett ännu bättre jobb och undvika onödig huvudvärk, menar Andreas Carlsson, utbildningsansvarig el & industri på STF.

Varför är det viktig att ha koll på hur man besiktigar anläggningar?

– Den periodiska besiktningen är en lagstadgad skyldighet på samma sätt som till exempel fordonsbesiktningen. Genom bättre utbildad personal får man lägre underhållskostnader. Jordtag är exempel på något som enligt regelverken endast behöver kontrolleras med längre mellanrum, men om man har periodiska kontroller däremellan kan man hinna upptäcka till exempel varmgång, oljeläckage, eller om något har stulits.

Vad får deltagarna lära sig under utbildningen?

– Deltagarna får en bra förståelse för vilka besiktningar som vanligtvis förekommer. De får också goda kunskaper om hur man systematiskt genomför en besiktning och ser över anläggningen på lämpligast och säkrast sätt.

Andreas Carlsson

Vilken typ av deltagare är kursen utformad för?

– De som är berörda av underhåll och som besiktar anläggningar, eller de som granskar utförda besiktningar, det vill säga de som granskar besiktningsprotokollen.

Vilka är det vanligaste problemen inom det här ämnesområdet?

– Det beror på vilken typ av anläggning man har. Men det kan exempelvis vara brister på jordningsutrustning, eller att man kopplar bort fel avledare vilket bidrar till att man saknar en viktig skyddsfunktion.


Efter att du avslutat utbildningen Besiktning av anläggningar kommer du ha goda kunskaper för att kunna utföra korrekta och väl underbyggda besiktningar av anläggningar och tillhörande utrustningar så att anläggningen uppfyller myndighetens krav. Genom korrekta kunskaper kan olyckor och bränder undvikas. Samtidigt kan kostnaderna hållas nere samt största möjliga driftsäkerhet och en lång livslängd för anläggningen uppnås.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen