Logo

”Power-Up Academy” gör Svea Solar fortsatt branschledande

Christian Ehrenstråhle Svea Solar

Christian Ehrenstråhle

Svea Solar har snabbt etablerat sig som en föregångare inom solindustrin och tydligt positionerat sig som ledande aktör på marknaden. Framför allt märks deras engagemang för säkerhet och kompetensutveckling genom deras självinitierade Power-Up Academy. Christian Ehrenstråhle, Learning & Development Manager, delar med sig av en djupdykning i säkerhet och utbildning inom solcellsbranschen.

Fortsatt framgång genom innovativa utbildningsinsatser

Christian Ehrenstråhle börjar med att stolt betona att Svea Solar strävar efter att vara en föregångare inom solcellsbranschen, såväl inom taksäkerhet som elsäkerhet.

– Vi har en ambition att sätta nivån och standarden för branschen genom att vi gör allt på ett korrekt och säkert sätt. Som en av de främsta aktörerna i Sverige är vårt mål att driva säkerhetsfrågorna framåt för hela branschen och vara tydliga i vårt budskap: att säkerhet är vår högsta prioritet. Där är utbildningsinsatserna en viktig och kontinuerlig del av vår verksamhet.

En central del av Svea Solars säkerhetstänk visar sig genom satsningen Power-Up Academy. Christian förklarar det som en intern akademi och där ingår bland annat Power-Up Week.

Det är en obligatorisk utbildningsvecka för alla nyanställda inom installationsverksamheten, självklart med tyngdpunkt på arbetsmiljö och säkerhet. Under Power-Up Week ingår utbildning inom arbetsmiljö, ELSA (Elsäkerhet vid arbete), personligt fallskydd och ställningsbyggnation.

Medarbetarna får så klart även utbildning i hur en solcellsinstallation går till från start till slut. Efter veckan ingår sedan en praktisk upplärningsperiod för att man ska kunna omsätta sina nya kunskaper i verklighet och fortsatt läras upp i lugn och ro.

– Grundutbildningen är av största vikt för att säkerställa att alla ligger på samma kunskapsnivå och att man har rätt förutsättningar för att kunna jobba korrekt och säkert redan från början av sin anställning på Svea Solar.

Utvärderingarna av Svea Solars onboardingprocess för installatörer, där Power-Up Week är en central del, talar för sig själva med betyget 9,1 av 10. Något som till stor del kan bero på att medarbetarna får arbeta med verkliga övningsmoment under säkra förhållanden, bland annat på vårt fullstora övningstak, resonerar Christian.

Andra branscher inspirerar till nya insikter

Så hur har Svea gått till väga vad gäller kompetenssäkring, framför allt kopplat till säkerhetsfrågor?

– För att säkerställa att vi arbetar säkert och gör rätt saker samarbetar vi nära vår säkerhetsavdelning, som har specialkunskaper inom specialistområden såsom fallskydd, elsäkerhet och personlig säkerhet. Samtidigt samarbetar vi tillsammans med övriga avdelningar på företaget för att ta fram rätt fram arbetssätt, rutiner och instruktioner.

Strategin innefattar även en detaljerad analys av varje roll inom installation, fortsätter Christian.

– Vi har ett tydligt onboardingprogram specifikt utformat för varje yrkesroll. Det säkerställer att utbildningen är anpassad utifrån varje rolls behov och krav. Genom att kartlägga och visualisera kompetensbehoven dokumenterar vi tydligt vilka åtgärder som krävs för att täcka dem.

För att uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven utvärderar man på Svea Solar inte bara expertisen internt. De ser även på andra branscher, såsom bygg och industrin, för att dra nytta av deras bästa arbetssätt.

– Genom att ta lärdom av hur andra branscher hanterar elsäkerhetsfrågor kan vi anpassa och integrera de metoderna i vår verksamhet, då solcellsbranschen ännu är så pass ny på marknaden.

Svea Solar rustar personalen för elsäkerhet med ELSA och Elsäkerhetsledare

Svea Solar samarbetar med STF kring utbildning i elsäkerhet. Först och främst ska alla medarbetare inom installation gå ELSA. Utöver det ska även alla som har rollen som Elsäkerhetsledare genomgå utbildningen för Elsäkerhetsledare. Genomförandet av dessa utbildningsprogram har i hög grad ökat medvetenheten för elsäkerhet inom företaget, konstaterar Christian.

ELSA-kursen ger en ökad förståelse för riskerna kring elinstallationer. Den har gett en grundläggande nivå av kompetens och medvetenhet inom området, medan utbildningen Elsäkerhetsledare ytterligare har stärkt företagets kapacitet att hantera risker förenade med elinstallationsarbete. Den har även gett verktyg och förståelse för att identifiera och hantera dessa risker genom effektiva riskanalyser tillsammans med förebyggande åtgärder.

– Även om vi tidigare hade ett starkt fokus på säkerhet har vi genom ELSA och Elsäkerhetsledare lyft och förtydligat betydelsen av elsäkerhet ytterligare. Genom att noggrant identifiera och hantera risker i solcellsinstallationer strävar vi efter att arbeta förebyggande och säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla våra medarbetare.


Om Svea Solar

Visste du att Svea Solar startades upp i en lägenhet i Stockholm? Idag är företaget, som förser tusentals privatpersoner, företag och markägare med solenergilösningar, verksamt på sju marknader inom Europa. Med visionen ”att leda vägen framåt med solenergi” fortsätter Svea Solar att visa vägen för resten av branschen.

Svea Solar, som är det ledande solenergiföretaget i Sverige, strävar inte bara efter att öka säkerheten för sina kunder och medarbetare. De tar också på sig ansvaret att höja standarden för hela solenergibranschen. Företaget har högt flygande målsättningar: befria världen från fossila bränslen – och var en ledande aktör och föregångare vad gäller säkerhetsfrågor.


Kurserna ELSA och Elsäkerhetsledare utgår från SS EN 50110-1 och går att anpassa utifrån varje organisations interna arbetsinstruktioner. Läs gärna mer om STF:s företagsanpassade utbud av utbildningar. Vid frågor är du välkommen att kontakta Andreas Carlsson, Utbildningsansvarig El & Industri på andreas.carlsson@stf.se alt. 076-540 07 78.

Till toppen