Logo

Svea Solar kompetenssatsar – spår soliga framtidsutsikter

Christian Ehrenstråhle Svea Solar

Christian Ehrenstråhle

En framgångsrik solcellsbransch kräver inte bara tillväxt utan också rätt kompetens och fokus på säkerhet. Genom att utbilda och stödja sina medarbetare strävar Svea Solar inte bara efter att vara ledande inom branschen när det gäller säkerhet, utan också att höja standarden för hela sektorn. Christian Ehrenstråhle, Learning & Development Manager, lyfter fram både utmaningar och möjligheter inom det snabbväxande området.

”Tillväxt genererar samtidigt utmaningar”

Solcellsbranschen har vuxit snabbt de senaste åren och förväntas fortsätta expandera i framtiden. Till exempel inför EU nya lagar som kräver solcellspaneler på offentliga, kommersiella och nyproducerade byggnader. Under 2023 kom McKinsey och World Economic Forum ut med en rapport om att tillväxten i solcellsbranschen kommer innebära 700 000 nya jobb i Europa fram till 2050. Det är tydligt att solenergi spelar en central roll i den gröna omställningen.

– Tillväxt genererar samtidigt utmaningar. Särskilt när det gäller att säkerställa rätt kompetens inom branschen. För att möta behovet investerar vi i relevanta utbildningar för att förse våra medarbetare med rätt och nödvändig kunskap. Utmaningen ligger inte bara i att hitta tillräckligt med kvalificerad arbetskraft utan också i att hålla sig uppdaterad parallellt med den snabba teknikutvecklingen.

Christan fortsätter:

– Vi prioriterar att utbilda och stödja våra medarbetare för att se till att de har rätt kunskaper och är uppdaterade med den senaste tekniken och gällande säkerhetsreglerna. Vi har till och med heltidsutbildare som arbetar enbart med fokus på det, säger Christian.

Säkerheten som drivkraft för tryggare bransch och samhälle

Säkerheten kommer alltid först, påpekar Christian. Hos Svea Solar är målet att medarbetarna alltid har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

– Som Sveriges största solenergibolag är vår ambition att vara ledande inom branschen när det gäller säkerhet och därigenom sätta standarden för övriga aktörer. Samtidigt som vi prioriterar säkerheten för våra installatörer medför det också att vi levererar högkvalitativa och säkra installationer.

En annan viktig aspekt är att sprida kunskap om säkerhet till externa aktörer, berättar Christian vidare. Genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet bidrar de inte bara till ökad säkerhet utan även till att höja standarden för hela branschen.

– Vi är drivande i att utbilda branschen och erbjuder våra utbildningar även till installationspartners och underentreprenörer för att säkerställa deras behov.

Svea Solar har också utbildat Stockholms brandförsvar i säker hantering av solcellspaneler på tak. Utbildningen, som ägde rum på Svea Solars Training Center, fokuserade på säkra metoder för att avlägsna paneler och säkerställa både brandmännens och produktens säkerhet.

Genom att gå igenom hur solcellsanläggningar är uppbyggda och hur man säkert kan demontera paneler fick brandmännen en ökad förståelse för riskerna och vikten av korrekt hantering. Ett tydligt exempel på Svea Solars engagemang att sprida kunskap och höja säkerhetsstandarden genom att involvera även något oväntade externa aktörer.

En solig framtid för appar och virtuella power plants

I takt med att solcellsbranschen fortsätter att växa, förutspår Christian ett fortsatt ökat behov av kontinuerlig utbildning och utveckling. Enligt prognoser kommer tillväxten i branschen att fortsätta uppåt, vilket innebär nya produkter, tekniker och arbetssätt. Samtidigt förväntas kraven på tydliga och mer strikta riktlinjer för solcellsinstallationer att skärpas.

För Svea Solar, som ledande aktör på den svenska marknaden, är det avgörande att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och utvecklingen. Med en stadig grund i installation av solpaneler arbetar företaget även aktivt med tech-sidan. Inklusive utvecklingen av sin egna app och sitt ”Virtual Power Plant” (ett virtuellt kraftnät) för att bygga upp och stödja den viktiga balansen i elnätet.

När Christian siar in i framtiden innebär även den växande marknaden både nya utmaningar och möjligheter. Han exemplifierar med behovet av att hantera äldre installationer och att arbeta med återvinning och cirkulär ekonomi. Det är något som Christian och hans kollegor på Svea Solar redan har börjat jobba med och ser fram emot att utforska ännu mer i framtiden - och som alltid kommer säkerheten att vara deras främsta fokus!​


Om Svea Solar

Visste du att Svea Solar startades upp i en lägenhet i Stockholm? Idag är företaget, som förser tusentals privatpersoner, företag och markägare med solenergilösningar, verksamt på sju marknader inom Europa. Med visionen ”att leda vägen framåt med solenergi” fortsätter Svea Solar att visa vägen för resten av branschen.

Svea Solar, som är det ledande solenergiföretaget i Sverige, strävar inte bara efter att öka säkerheten för sina kunder och medarbetare. De tar också på sig ansvaret att höja standarden för hela solenergibranschen. Företaget har högt flygande målsättningar: befria världen från fossila bränslen – och var en ledande aktör och föregångare vad gäller säkerhetsfrågor.


Kurserna ELSA och Elsäkerhetsledare utgår från SS EN 50110-1 och går att anpassa utifrån varje organisations interna arbetsinstruktioner. Läs gärna mer om STF:s företagsanpassade utbud av utbildningar. Vid frågor är du välkommen att kontakta Andreas Carlsson, Utbildningsansvarig El & Industri på andreas.carlsson@stf.se alt. 076-540 07 78.

Till toppen