Logo

Solcellskursen som speglar generationsskiftet inom solcellsanläggningar

Michiel van Noord, RISE

Michiel van Noord

Att solceller verkar vara både i tiden och framtiden har nog få personer missat vid det här laget. Michiel van Noord, Project Manager på forskningsinstitutet RISE, är kanske part i målet då hans specialistområde är just solcellsanläggningar. Men just därför, utöver hans uppskattade pedagogik, var Michiel ett självklart val som föreläsare för våra kurser om solceller.

Den nya kursen Solceller – projektering, teknik och ekonomi är en sammanslagning och uppgradering av två tidigare kurser – utformad för att skapa en ännu bättre helhet i kunskapsinlärningen.

Vad kan man förvänta att lära sig av kursen?

– Man kan förvänta sig en övergripande förståelse för de olika momenten från början till slut, vilket även skapar förutsättningar för tydligare dialoger och att bli en bättre beställare. Vi går tillsammans igenom hela flödet: från att utreda möjligheterna för solceller och hur man bedömer förutsättningarna, hela vägen till hur man tar fram ett förfrågningsunderlag , samt vad man ska tänka på kring driften när man har en färdig anläggning. Jag går även igenom projektering till förfrågningsunderlag och ger insyn kring vad man behöver ta hänsyn till vad gäller detaljprojektering.

– Även om jag har en tydlig struktur för kursen kan jag till viss del anpassa den utifrån deltagarnas önskemål och frågor. Om någon exempelvis är nyfiken på hur man granskar förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan vi även kika på det.

Berätta, vad händer inom området solceller?

– Mycket! De senaste åren har teknikutvecklingen gått väldigt snabbt! För bara några år sedan när man gjorde framtidsspaningar om vad man trodde att en solcellsmodul skulle ha för teknologi tio år framåt gissade man på saker som delvis redan har hänt. Det har skett tekniska framsteg i en takt som få kunnat förutse! Verkningsgraderna har gått upp fort, så som kontinuerlig förbättring av modulernas prestanda, ny teknik och nya varianter på kiselsolceller som slagit igenom stort. Något som är säkert är att vi är inne i ett starkt generationsbyte!

– En annan spaning är att på grund av de högre elpriserna vill fastighetsägare, och inte minst privatpersoner, installera solceller så till den grad att nätkapaciteten börjar bli en utmaning på flera ställen. Svenska solcellsinstallatörer och elnätsföretag arbetar för fullt med att bygga ut solelproduktionen.

Du har tagit fram praktiska fallstudier som används i kursen, kan du berätta lite om det?

– Det stämmer. Kursen är till stor del utformad som en röd tråd utifrån framför allt en fallstudie. Utifrån verkliga exempel visar jag deltagarna hur man utvärderar förutsättningarna för solceller, var de kan placeras, var man skulle kunna sätta kringutrustning, var man kan ansluta solcellsanläggningen till hela fastighetens befintliga elsystem med mera. Jag guidar deltagarna steg för steg genom processen, samtidigt som vi tillsammans resonerar oss fram till vart vi är på väg genom öppna frågeställningar.

Det planeras en ny kurs inom ämnet för både BFAB och STF Ingenjörsutbildning. Vad är det som är på gång?

– Vi planerar för en kurs där man får kunskaper kring besiktning av solcellsanläggningar, då vi sett att det finns ett allt bredare behov av detta inom hela samhällsbyggnadssektorn. Vi kommer då att titta på svårigheter vid solcellsinstallationer så som vanliga fel och vad som är viktigt att inte missa. Utöver det går kursen även igenom allmänt kring entreprenadjuridiken och hur man lägger en besiktningsplan om man är ovan, eller inte har gjort det tidigare. Den är inte helt färdigplanerad ännu, men målet är att lanserat den till hösten - så håll utkik!


Vill du få koll på hur du projekterar en effektiv och lönsam solcellsanläggning? Läs då vidare om kursen Solceller – projektering, teknik och ekonomi.

Om du har några funderingar kring kursen är du varmt välkommen att kontakta utbildningsansvarig bygg Gunilla Ahrnfeldt på gunilla.ahrnfeldt@bfab.se alt. 070-636 96 96. eller utbildningsansvarig el & industri Andreas Carlsson på andreas.carlsson@stf.se alt. 076-540 07 78.

Till toppen